SKARASLÄTTSHÄRVAN

David Strid överklagar:

Domaren har varit jävig

Flera av de dömda i den så kallade Skaraslättshärvan har överklagat tingsrättsdomen. Huvudmannen David Strid hävdar att domaren varit jävig och att Göteborgs tingsrätt gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel. Han begär därför att hovrätten undanröjer domen och återvisar målet till tingsrätten för att där handläggas av en från Göteborgs tingsrätt oberoende domare.

Enligt David Strid juridiska ombud Lars Brandel så har åklagaren i tingsrätten, kammaråklagare Johan Isaksson, i flera år varit verksam som rådman (domare) vid Göteborgs tingsrätt och då haft hand om bland annat ekobrottsmål. Under en period har han så varit tjänstledig från sitt arbete som domare, och under den tiden arbetat som kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, och då bland annat skött Skaraslättsmålet. Efter målets avslutande återgick Isaksson till sin tidigare domartjänst påpekar Brandel.
Han kan därför ”icke förstå annat än att domaren i tingsrätten haft sådan information om åklagaren eller i vart fall under tingsrättsförhandlingen fått sådan information om åklagaren att opartiskheten kan ifrågasättas”.

Rättens ordförande var jävig anser han. ”För Strid innebär intressegemenskapen mellan domare och åklagare berättigad misstanke om partiskhet.”.
Det handlar om grovt rättegångsfel, och därför begär man i första hand att tingsrättsdomen undanröjs och målet återvisas till tingsrätten och då med en från Göteborgs tingsrätt oberoende domare.

I andra hand begär Strid att hovrätten med ändring av tingsrättens dom ogillar åtalet i dess helhet, med näringsförbud och allt. I den delen hävdar man att de fakturor som Chaufförshjälpen med flera skickat till Strids företag Quatron AB och GCT Containerdepå AB inte varit falska. Fakturorna har grundats på ett verkligt affärsförhållande och verkliga ekonomiska transaktioner.

Chaufförshjälpen med flera var bemanningsföretag som anlitades av Quatron och GCT, och bemanningsföretagen anlitade i sin tur utländska enmansföretag med motsvarande F-skatt. Dessa enmansföretag hade inga konton i Sverige och krävde därför kontant betalning. Därav den omfattande kontanthanteringen.

Ombudet Lars Brandel menar också att den bevisning David Strid åberopat i tingsrätten ger stöd för att han haft rätt att utgå från att Chaufförshjälpen skulle klara av att betala moms och arbetsgivaravgifter, och utöver detta också göra en skaplig vinst. Tingsrätten har gjort en oriktig bevisvärdering, och åtalet ska därför ogillas.

I tredje hand begär Strid att straffet ska mildras.
David Strid dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse och näringsförbud i tio år.

Även Sadik Fazlijaj, företrädare för Chaufförshjälpen, har överklagat tingsrättsdomen. Han begär att hovrätten ska ogilla åtalet avseende grovt bokföringsbrott och istället döma honom för bokföringsbrott av normalgraden.
Dessutom vill han att hovrätten ogillar åtalspunkterna avseende medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll (grovt brott), en åtalspunkt avseende bokföringsbrott och en avseende grovt bidragsbrott.

Han begär under alla omständigheter att hovrätten ska ändra påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst, eller i vart fall ett kortare fängelsestraff än det tingsrätten bestämt.

Fazlijaj hävdar att han inte medvetet medverkat till osann fakturering genom sin firma Chaufförshjälpen. Eftersom han inte haft något grepp om vilka belopp som influtit till Chaufförshjälpen har han inte haft uppsåt till bokföringsbrott, grovt brott. Hans agerande har heller inte varit systematiskt, eller av särskilt farlig art. Därför bör brottsrubriceringen ändras till bokföringsbrott av normalgraden.

Den del av åtalet som rör bokföring som kastats och eldats bör ogillas helt. Detsamma gäller för det grova bidragsbrottet, eftersom han anser att han lämnat korrekta uppgifter till Försäkringskassan, och att kassan genom kontakter med arbetsgivaren fått dessa uppgifter bekräftade.
Fazlijaj dömdes i tingsrätten till tre års fängelse och näringsförbud i sju år.

Den arbetsledare på GCT som av tingsrätten dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar har även han överklagat. Han begär nu att hovrätten ändrar tingsrättens dom och friar honom helt.

Läs även:

David Strids åkeri ”Quatron AB” i konkurs

Davis Strid dömd till fyra års fängelse

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för huvudmannen

Skaraslättens tidigare vd fortsätter hävda sin oskuld

Åtalad i Skaraslättshärvan tog emot dödshot

Advokaten: ”Alla fakturor är korrekta”

Skaraslättens förre vd inför rätta idag

Falska fakturor skulle dölja svart arbetskraft – Sju åtalade i Skaraslättshärvan

Företrädare för Skaraåkeri misstänks för ekobrott

Företrädare för Skaraåkeri omhäktad – igen

Företrädare för Skaraåkeri fortsatt häktad

Vd i Skaraåkeri misstänks för grovt skattebrott

Läs också tidningen Proffs, nr 1-2012 och nr 3-2012.

Om artikeln

Publicerad: 2012-04-02 15:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobrottslighet Rättegång Skaraslätten