SKARASLÄTTSHÄRVAN

Skaraslättens förre vd i fortsatt motvind

David Strid, tidigare vd för Skaraslättens Transport AB, har drabbats av ännu en motgång. Han överklagade den fällande tingsrättsdomen, och hävdade att domaren varit jävig och att Göteborgs tingsrätt gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel. Han begärde därför att domen skulle undanröjas och målet återvisas till tingsrätten för att handläggas av en oberoende domare. Men Hovrätten för västra Sverige har i dag beslutat avslå hans begäran.

David Strid dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse och näringsförbud i tio år. Domen överklagades.

Enligt Strids juridiska ombud Lars Brandel så har åklagaren i tingsrätten, kammaråklagare Johan Isaksson, i flera år varit verksam som rådman (domare) vid Göteborgs tingsrätt och då haft hand om bland annat ekobrottsmål. Under en period har han så varit tjänstledig från sitt arbete som domare, och under den tiden arbetat som kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, och då bland annat skött det så kallade Skaraslättsmålet. Efter målets avslutande återgick Isaksson till sin tidigare domartjänst.

Lars Brandel kunde därför ”icke förstå annat än att domaren i tingsrätten haft sådan information om åklagaren eller i vart fall under tingsrättsförhandlingen fått sådan information om åklagaren att opartiskheten kan ifrågasättas”.

Rättens ordförande var jävig hävdade han. ”För Strid innebär intressegemenskapen mellan domare och åklagare berättigad misstanke om partiskhet.”. Det handlade om grovt rättegångsfel, och därför begärde man i första hand att tingsrättsdomen skulle undanröjs och målet återvisas till tingsrätten och då med en från Göteborgs tingsrätt oberoende domare.

I andra hand begärde Strid/Brandel att hovrätten med ändring av tingsrättens dom ogillar åtalet i dess helhet, med näringsförbud och allt.

Hovrätten för västra Sverige har nu avgjort den första delen. ”Hovrätten finner att de omständigheter som David Strid fört fram inte var för sig eller tillsammans kan anses ägnade att rubba förtroendet för opartiskheten hos tingsrättens ordförande under handläggningen av målet. Inte heller förekommer annan anledning till antagande att jäv förelegat och att ordförandens opartiskhet kan sättas ifråga.”. Strids begäran om undanröjande av tingsrättens dom och återförvisning av målet till tingsrätten för fortsatt behandling avslås.

Den andra delen av David Strids överklagande kommer att tas upp senare. Åklagaren, vice chefsåklagare Lars Lithner, ifrågasatte i hovrätten det lämpliga i att Lars Brandel kvarstår som offentlig försvarare för David Strid. Skälet är att Brandel den 10 april i år köpte en fastighet från ett bolag där Strid, som av tingsrätten dömts till näringsförbud men sökt dispens, är styrelseledamot.

Lars Brandel ansåg att omständigheterna inte var sådana att de diskvalificerade honom som försvarare åt David Strid. Strid höll inte med och begärde att hovrätten skulle låta honom byta försvarare eftersom Brandel kunde anses jävig på grund av fastighetsaffären.

Hovrätten gick med på hans begäran och förordnade ny försvarare åt honom. Även Sadik Fazlijaj, som i tingsrätten dömdes till tre års fängelse och näringsförbud i sju år och överklagat domen, hade begärt att få byta försvarare. Han saknade förtroende för den nuvarande försvararen förklarade han. Hovrätten konstaterar nu att det saknas skäl att tillåta byte av försvarare, och avslår hans begäran.

 

 

Läs även:

David Strid överklagar

David Strids åkeri ”Quatron AB” i konkurs

Davis Strid dömd till fyra års fängelse

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för huvudmannen

Skaraslättens tidigare vd fortsätter hävda sin oskuld

Åtalad i Skaraslättshärvan tog emot dödshot

Advokaten: ”Alla fakturor är korrekta”

Skaraslättens förre vd inför rätta idag

Falska fakturor skulle dölja svart arbetskraft – Sju åtalade i Skaraslättshärvan

Företrädare för Skaraåkeri misstänks för ekobrott

Företrädare för Skaraåkeri omhäktad – igen

Företrädare för Skaraåkeri fortsatt häktad

Vd i Skaraåkeri misstänks för grovt skattebrott

Läs också tidningen Proffs, nr 1-2012 och nr 3-2012.

Om artikeln

Publicerad: 2012-08-28 13:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobrottslighet Rättegång Rättsfall Skaraslätten