Klimatneutral

Listar alla artiklar taggade med: Klimatneutral

PostNord siktar på fossilfritt 2030

Helsingborg och Uppsala har nu fossilfria leveranser

De senaste åren har Postnord gjort stora satsningar för att skapa hållbara och klimatsmarta leveranslösningar. En stor del av denna satsning handlar om övergången från fossila till förnyelsebara drivmedel. Med ett sikte på fossilfrihet 2030 blir nu Postnords leveranser i Helsingborg och Uppsala helt fossilfria. Vi ställer även frågan om underleverantörernas tunga transporter omfattas av klimatarbetet.