Färdplan 2045

Drivmedelsbranschen i gemensam plan för att bli klimatneutrala 2045

​Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. I den färdplan som presenteras idag visar branschen hur det ska gå till.

Sverige står inför en historisk omställning. Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att utveckla nya, hållbara biodrivmedel. Nu ökar tempot.

Circle K har, tillsammans de andra aktörerna, under lång tid varit världsledande i att hitta nya och hållbara lösningar för att ersätta fossila drivmedel med förnybara alternativ, står det i pressmeddelandet.

Johan Söderberg, Fuel Director på Circle K Sverige.
– Nu måste tempot öka. Vi är en oberoende aktör på marknaden, utan egen produktion, vilket gör oss snabbrörliga på marknaden. Vi har under lång tid ökat volymen av förnybara produkter och därmed bidragit till att reducera koldioxidutsläpp. Det arbetet har gjort oss till Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel, säger han.


Färdplanen pekar på avgörandet av samarbete och dialog inom politiken, för att målet ska nås, där följande är viktiga områden:
1) En biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
​2) Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser vid ut- och/eller ombyggnad av anläggningar.
​3) Tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar.
​4) Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa.
​5) En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. Tillsammans med medlemsbolagen och intresseorganisationen Fossilfritt Sverige har färdplanen tagits fram.

Johan G Andersson, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet, SPBI, har lett branschens arbete med färdplanen.
– Vi ser fram emot att ta ansvar, att vara en del av lösningen i att nå klimatmålen och tillvarata de hållbara produkter, innovationer, kompetens och infrastruktur som finns inom branschen, avrundar han.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-06 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel Circle K Klimatneutral SPBI