Foto: Volvo Lastvagnar AB   Foto: Volvo Lastvagnar AB  

Swerock satsar på eldrivna transporter med Volvo

I dag levereras två eldrivna, tunga lastbilar till Swerock för att möta de växande kraven på mindre buller och utsläpp – framförallt i känsliga stadsnära miljöer. Bilarna är framtagna för att möta ett växande krav på mindre buller och utsläpp, särskilt i känsliga storstadsområden. Det innebär ett stort steg mot mer klimatsmarta transporter.

Efter lanseringen av serietillverkade eldrivna lastbilar för stadstransporter och sophämtning påbörjar Volvo Lastvagnar nu test av två helt eldrivna lastbilar i kombination med laddningslösningar hos kunder.
– Lastbilar i anläggningssegmentet kräver oftast mer effekt och robusthet än många andra segment och eldrivna lastbilar är inget undantag, säger Jonas Odermalm, vive president electromobility på Volvo Lastvagnar.

Satsningen är ett viktigt steg för att uppnå klimatneutrala transporter för Peabkoncernen som i sina miljömål ska ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att de vill uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Avsikten med projektet är att utvärdera hur eldrivna lastbilar kan användas för att öka effektiviteten och minska klimatpåverkan. Testerna utvärderar inte bara fordonens prestanda. De utvärderar även det övergripande ekosystemet för elektromobilitet för att hitta laddningsmöjligheter som passar kraven på produktivitet. Fördelarna med att använda eldrivna fordon i stadsmiljöer kommer att mätas i termer av tystare transporter, säkerhet på arbetsplatserna och förarkomfort.


Ebba Bergbom Wallin, Electromobility Business Manager på Volvo Lastvagnar.
– Den här typen av tester spelar en viktig roll för att få en bättre förståelse för kundernas verksamhet och hur en elektrifiering kan påverka deras dagliga arbete i termer av körcykler, lastkapacitet, tillgänglighet, räckvidd och andra parametrar, i kombination med de fördelar som användningen av tystare och renare transporter ger, säger hon.

Samarbetet omfattar tester av två eldrivna lastbilar. En Volvo FM med betongblandare och en Volvo FMX med kroklyft. Den eldrivna betongbilen kommer att utgå från Kållereds bergtäkt och bland annat leverera ECO-Betong™ från Swerock till kunder i Göteborgsområdet, medan lastväxlaren främst kommer att köra interntransporter i bergtäkten samt till större infrastrukturprojekt i närområdet.

Vid användning av Volvos ellastbilar minskar koldioxidutsläppen med drygt 800 ton årligen per lastbil, räknat på 8 300 körda mil per år, enligt Volvo Lastvagnar. Detta jämfört med en diesellastbil. Ellastbilarna ger inte heller några avgasutsläpp alls av kväveoxider eller partiklar.


Foto: Patrik Olsson
Foto: Patrik Olsson

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-16 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Ellastbil Klimatneutral Peab Swerock Volvo Lastvagnar