Klimatmål

Listar alla artiklar taggade med: Klimatmål

Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Efter Klimatpolitiska rådets rapport

Transportföretagen vill ha ”rätt förutsättningar” – Greenpeace ”färre lastbilar”

I dag har Klimatpolitiska rådet presenterar sin utvärdering av både den tidigare och nuvarande regeringens klimatpolitik. Årets rapport lyfter fram att det måste göras mer inom transportsektorn för att nå klimatmålen år 2030.
Transportföretagen ser att vi är på god väg att nå klimatmålen för sektorn, men att regeringens klimathandlingsplan måste ge branschen rätt förutsättningar.
Greenpeace vill se att trafiken och samhällets transportbehov minskar, istället för att ”laborera med olika bränsleblandningar.”

Klimatpolitiska rådet: Sveriges klimatpolitik har förlorat styrfarten

För första gången på länge riskerar den förda politiken att leda till ökade utsläpp av växthusgaser i Sverige. Den kommande klimatpolitiska handlingsplanen måste vara tillräcklig för att nå klimatmålen 2030 och skapa förutsättningar för noll nettoutsläpp 2045. Regeringen behöver arbeta systematiskt för att ta vara på klimatomställningens synergier med andra samhällsmål och hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår i dess spår. Det är huvudbudskapen i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.