Foto: Pxhere/ Robert Couse-Baker. Foto: Pxhere/ Robert Couse-Baker.

Brådskande med stöd till CO2-neutrala bränslen i tunga fordon

Branschledare säger att ett stöd för CO2-neutrala drivmedel för tunga fordon är brådskande. Det ären grupp på 24 branschledare från transport-, verkstads-, bränsleproduktions- och energisektorerna som har uppmanat EU att intensifiera sina ansträngningar för att skapa ett solitt politiskt ramverk för miljön för den tunga sektorn.

I ett gemensamt brev till vice ambassadör Raúl Fuentes Milani, Spaniens biträdande ständiga representant i EU, har 24 industriledare från transport-, verkstads-, bränsleproduktions- och energisektorerna lyft fram den avgörande roll som en minskning av användningen av fossila bränslen i den tunga transportsektorn kommer att spela för att uppfylla klimatmålen.

Ledarna, som representerar företag som eFuel Alliance, CLEPA, Eurogas och FuelsEurope, som hävdar att alternativa bränslen, som väte och biobränslen, kan minska koldioxidutsläppen avsevärt och är avgörande för övergången till mer hållbara rörlighet och försörjningskedjor.

I brevet framhålls att alternativa bränslen, utöver elektrifiering av vägtransporter, utgör en betydande möjlighet till CO2-besparingar. Dessa bränslen kan bidra till att minska nettokoldioxidutsläppen, minska beroendet av fossila bränslen och diversifiera energikällor över hela transportsystemet, inklusive flyg och sjöfart. Man lyfte också hur långht tekniken kommit för vissa drivmedel och fördelen med att använda befintlig infrastruktur för deras distribution.

Det framfördes farhågor om riskerna med att följa en ensidig väg för att minska koldioxidutsläppen i transportsystemet, särskilt inom den tunga sektorn. I brevet framhölls att underlåtenhet att tillräckligt planera för utbud och efterfrågan på CO2-neutrala bränslen skulle kunna störa godstransporter, varav mer än hälften för närvarande transporteras på väg i EU.

För att frigöra potentialen hos CO2-neutrala bränslen uppmanade man att skapa incitament för att öka sin reduktionsplikten i drivmedel. Man efterlyste säkerhet och möjlighet till framtidsutsikter för transportaktörer och investerare utöver de mål som fastställts i direktivet om förnybar energi.

Med trepartsförhandlingar (trilog) i EU nära förestående, uppmanade gruppen viceambassadör Raúl Fuentes Milani att stödja EU-parlamentets ändringar om CO2-neutrala bränslen och inkludera dem i den slutliga lagstiftningen. Man betonade behovet av att intensifiera åtgärder för att skapa en robust politisk ram som speglar de olika behoven hos företag och samhällen över hela Europa och förespråkar en rad hållbara lösningar, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-22 10:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel CO2 EU Förnybara Drivmedel Fossilfritt Godstransporter Klimatmål Reduktionsplikt