Mot klimatmålet 2030. Foto: Zpark Energy Systems. Mot klimatmålet 2030. Foto: Zpark Energy Systems.

Zpark Energy Systems tillsammans med 2030-Sekretariatet för hållbara transporter

Zpark Energy Systems som är en stor aktör inom laddinfrastruktur och energisystem, blir ny samarbetspartner till 2030-Sekretariatet för att gemensamt driva omställningen till fossilfria transporter, och nå klimatmålet för transportsektorn till 2030.

2030-Sekretariatet arbetar för att minska utsläppen från inrikes transporter och därmed bidra till att Sverige når sitt nationella klimatmål för transportsektorn samt åtaganden gentemot EU till 2030. 2030-måluppfyllelsen lägger även grunden för de långsiktiga klimatmålen; nettonoll nationellt 2045 och på EU-nivå 2050.

Elektrifiering är en nyckel i övergången till fossilfria transporter, säger Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-Sekretariatet.
– Men för att lyckas krävs åtgärder inom tre B:n: Bilen, Bränslet och Beteendet. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete och vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger hon.

Som partner i 2030-Sekretariatet står man bakom Sveriges klimatåtaganden och bidrar aktivt till omställningen både inom egen verksamhet och till omställningen i stort. Med sin expertis arbetar Zpark Energy Systems för att öka medvetenheten och påskynda implementeringen av hållbara energilösningar på marknaden.

Tillsammans med partnernätverket föreslår 2030-Sekretariatet konkreta åtgärder för en effektiv omställning av transportsektorn som sker kostnadseffektivt, gynnar svenska företag, svensk konkurrenskraft, gagnar hela landet, ger positiva sidoeffekter och inspirerar omvärlden. Med Zpark Energy Systems som partner finns goda förutsättningar att skapa en starkare allians och påskynda övergången till hållbar mobilitet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-01 09:21
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekretariatet 40 årsjubileum CO2 Elektrifiering Hållbara transporter Klimatmål Klimatomställning Nettonoll Spark