Infrastrukturdepartementet

Listar alla artiklar taggade med: Infrastrukturdepartementet

Före Jul stoppas en lätt lastbil. Överlasten är klart över 100 procent och axeltryck överskrids med råge. Det blev körkortsomhändertagande, avlastning och böter på 4 000 kronor. Idag hade boten blivit densamma på grund av att axeltrycket överskrids med mer än 41 procent. Körkortet tas inte på plats, men vikten måste korrigeras innan vidare färd. Foto: Lars Österberg

Trafikpolis kritisk mot nya överlastregler – ”Ofärdigt”

Det nya regelverket för överlaster trädde ikraft den 1 januari 2021. Det sjösattes utan att vara helt klart i alla delar eftersom inga bötesbelopp är satta. Det, och annat kring regelverket, väcker tankar och funderingar hos trafikpolis Lars Österberg i Hudiksvall: ”Ska vi avstå från att beivra överträdelserna tills bötesbeloppen kommer? Hur länge ska vi vänta? Och vore det inte bra att differentiera boten baserat på hur farlig överlasten är?"
Utan kunskaper kan det vara svårt att förstå att tre pallar i ett så stort utrymme kan vara för tungt. Till höger ser ni vad som faktiskt kunde lastas efter att två pallar tagits av. Fotomontage: Göran Rosengren

Nya regler för överlaster, men blir det mer rättvist?

Trafiken under mellandagarna uppvisar ”corona-effekt” med färre som är ute och kör. Förutom en rattfull lastbilschaufför, är det återigen en lätt lastbil som är för tung vilket leder till ett körkortsomhändertagande. Den 1 januari 2021 kommer nya regler för lastvikter som ska göra att överträdelser straffas mer jämlikt, men kommer det nya regelverket verkligen att leda till mer rättvisa – eller bara göra det billigare att överlasta?
Jonna Ström konstaterar att vanliga brister är fel i deklareringen och felaktig märkning på lastbäraren. Hamnarnas säkerhetskultur har tydliga brister. Foto: Gustav Elfving

Kustbevakare frustrerade – hamnen ”laglös” efter beslut i Högsta domstolen

Kustbevakningen hittar säkerhetsbrister på nästan varannan lastbil i svenska hamnar. Men efter ett beslut i Högsta domstolen, kan de inte längre straffa fuskarna, detta trots att vissa chaufförer på ett olagligt sätt transporterar brandfarligt och explosivt material ombord på fartyg. Detta framkommer i ett projektarbete gjort på Göteborgs Universitet av Gustav Elfving, Lasse Sørensen och Justus Madaus.