550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter

"Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland"

Regeringen har beslutat om en förordning för statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Syftet med stödet är att skynda på omställningen till elektrifierade tunga transporter. Under 2022 finns 550 miljoner kronor avsatt för stödet, skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

– Elektrifieringen av transporter gynnar Sveriges välstånd, bidrar till den gröna industriella revolutionen i hela landet och skapar förutsättningar för fler jobb. Genom detta stöd på 550 miljoner kronor ger vi utvecklingen av eldrivna tunga transporter mer kraft framåt genom att påbörja en snabb och smart utbyggnad av laddstationer, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Eldrivna transporter ska möjliggöras i hela landet genom en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas. Då en stor del av landets godstransporter sker inom samma region har elektrifiering av relativt korta regionala vägtransporter stor potential att bidra till att uppnå miljö- och klimatmålen.

För att skapa förutsättningar för en fortsatt elektrifiering av tunga transporter har regeringen beslutat om ett stöd på 550 miljoner kronor till regionala elektrifieringspiloter med ladd- eller tankinfrastruktur för vätgas för tunga fordon.
– Med elektrifieringspiloterna ställer vi om yrkestrafiken så att den blir effektiv och klimatsmart. Intresset är rekordstort – förra året fick vi över 260 aktörer i hela landet att avge egna löften för att elektrifiera sina transporter. Det är nu vi ställer om. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Stödet riktar sig till aktörer som vill bygga upp elektrifierade regionala distributionskedjor av laddningsstationer. Stödet täcker 100 procent av investeringskostnaden.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att hantera ansökningar om och utbetalningar av stödet.

Regionala elektrifieringspiloter är projekt där aktörer såsom logistikfirmor, laddoperatörer, fordonstillverkare och offentliga aktörer går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för vätgas och som möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom ett område med omfattande behov av godstransporter.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-10 13:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering Infrastrukturdepartementet