Före Jul stoppas en lätt lastbil. Överlasten är klart över 100 procent och axeltryck överskrids med råge. Det blev körkortsomhändertagande, avlastning och böter på 4 000 kronor. Idag hade boten blivit densamma på grund av att axeltrycket överskrids med mer än 41 procent. Körkortet tas inte på plats, men vikten måste korrigeras innan vidare färd. Foto: Lars Österberg

Trafikpolis kritisk mot nya överlastregler – ”Ofärdigt”

Det nya regelverket för överlaster trädde ikraft den 1 januari 2021. Det sjösattes utan att vara helt klart i alla delar eftersom inga bötesbelopp är satta. Det, och annat kring regelverket, väcker tankar och funderingar hos trafikpolis Lars Österberg i Hudiksvall: ”Ska vi avstå från att beivra överträdelserna tills bötesbeloppen kommer? Hur länge ska vi vänta? Och vore det inte bra att differentiera boten baserat på hur farlig överlasten är?"
Trafikpolis Lars Österberg. Foto: Göran Rosengren, arkiv


Lars Österberg tar ett exempel från när det tidigare regelverket gällde och hur det kunde falla ut.
– Vi stoppade en kranbilsförare på väg med husbilen för att besöka barnbarnen och han hade lastat upp så han kvalade in på lite över 100 procents överlast vilket ledde till omhändertaget körkort. Han har tung behörighet och så torskade han på det här. Idag hade det blivit en penningbot på några tusen för överskriden bruttovikt, säger han.

Just nu fungerar regelverket inte särskilt bra. Det infördes utan att ordningsbotskatalogen, där bötessummorna anges, hann ändras. Det finns inga bötesbelopp satta. Lars är kritisk till detta.
– Men så är det varje gång det kommer en ny lag. Det kan ta lång tid innan vi åter kan skriva ordningsföreläggande. Återstår att se om detta med lastvikt ens blir brottsligt eller om det bakas in i att bruttovikt överskrids när lastvikten blir för stor. Det är ingen skräll att den här lagen skulle komma, men åklagaren börjar arbeta med den när den gäller, säger Lars och räknar upp andra exempel då det varit likadant och inneburit att polisen inte kunnat beivra överträdelser med ordningsbot.

Kammaråklagare Johan Bülow på Utvecklingscentrum i Malmö berättade att han inte fått någon förvarning om exakt när beslutet skulle fattas. Ändringen i trafikförordningen publicerades den 6 november 2020 med ett ikraftträdande den 1 januari 2021, en alldeles för kort tid för att få klart en ändring av ordningsbotskatalogen i tid.

Lars tror inte vi kommer att se färre farliga överlaster. Allmänheten kan inte det här tillräckligt bra.
– Vi kontrollerar för få, det finns husbil/husvagnsförsäljare som inte bryr sig och försäljare som ger köpare felaktig information och invaggar dem i falsk trygghet. Sedan står familjen där med husvagnen och ungarna på väg till Legoland och kommer inte vidare, säger han.

På tal om farlighet, så görs det ingen skillnad på 1 ton för mycket på ett tungt fordon och 100 kilo i en husbil. Lars tar upp hur de vid en flygande besiktning bedömer lastsäkringsbrister.
– Det är en tregradig skala: allvarlig, mycket allvarlig och synnerligen allvarlig. En sådan skala skulle vara bra att ha även för överlaster för då blir boten högre ju farligare överlasten bedöms vara, säger han.

Idag kontrolleras överlast mot bruttovikt och axeltryck istället. Blir det lättare för folk att göra rätt nu?
– Den enda skillnaden jag ser är att fler kommer att få behålla körkortet. Den stora fördelen för förarna blir att de kommer att kunna fortsätta att köra eftersom vi inte kommer att omhänderta körkort där och då. Överlasten måste dock lastas av. Om det innebär att de lär sig göra rätt, återstår att se, säger han.

Om en lätt lastbil kommer upp i över 100 procents överlast, blev det tidigare ett körkortsomhändertagande. Idag står det inte så i regelverket. Istället är det böter, men om transporten bedöms som vårdslöshet i trafik, kan körkortet omhändertas. Hur ser Transportstyrelsen på detta?
– Det är fortfarande samma fordon och samma vikter nu som innan nyår. Är det mer trafiksäkert att köra samma överlast beräknad på bruttovik istället för enligt maxlastvikt? Det där måste redas ut och rendera i någon form av styrdokument relativt snabbt, säger Lars Österberg.

Om föraren med överlasten vill betala där och då, kan polisen använda sig av ett fullmaktsförfarande och en åklagare kan utfärda ett strafföreläggande. Utan givna bötesbelopp kan boten variera för samma överträdelse.
– Med en fullmakt och med åklagaren i telefonen kan vi förvisso lösa det. Han frågar hur mycket pengar personen har och när vi tagit reda på det, skriver åklagaren ett föreläggande på den summan som ska betalas direkt på plats i kontanter eller med kort. Med en bra åklagare fungerar det snabbt, säger Lars och tillägger att fullmakten är viktig om ärendet senare hamnar i tingsrätten.

Mindre snabbt går det om fullmakt ska användas när föraren är utländsk och det krävs tolk för att läsa igenom fullmakten innan underskrift. Tolken betalas av Staten.

Tycker du att du som ska använda det nya regelverket i praktiken har fått tillräckligt med information om det?
– Jodå, men nog skulle vi uppskatta att man hade allt klart i alla instanser innan det sjösätts, säger Lars.

Varje gång nya, ofärdiga regelverk träder ikraft, känner Lars en viss frustration.
– Ska vi avstå från att beivra överträdelserna tills bötesbeloppen kommer? Eller ska vi lägga ner extra tid på att skriva anmälningar istället medan vi väntar och hur länge kommer det att dröja? Vi försöker verkligen göra det bästa av situationen som inte alls är optimal, avrundar Lars Österberg.