Per-Arne Nilsson, f.d. kommissarie:

Minskat fokus på transportkriminalitet gör brottslingarna till vinnare

Per-Arne Nilsson har ett förflutet inom kriminalpolisen i Västra Götaland. Per-Arne är också mannen bakom transportsäkerhetsprojektet ”Prevention of Cargo Crime” som fick EU-stöd för att bekämpa angreppen mot transportnäringen. Ingen kan påstå att han är okunnig inom området. Av det som han beskriver som en framgångssaga i kampen mot transportkriminalitet, finns idag endast ruiner kvar. Vilket enbart gagnar den organiserade brottsligheten.

Sedan ett antal år tillbaka är Per-Arne Nilsson pensionerad från polisjobbet, men han har inte tappat intresset för att kartlägga och stävja transportstölderna. Idag jobbar han som sakkunnig inom transportsäkerhetsområdet, men nu som egenföretagare.

Per-Arne är kritisk till sin forna arbetsgivare – och till många av landets politiker som han menar har tappat greppet om kriminaliteten.
– Hur kan denna nedrustning få fortsätta? Den del av transport- och speditionsnäringen som inte har för avsikt att följa lagar och regler kan utan vidare hålla igång sina verksamheter. Detta utan att riskera att bli kontrollerade av rättsvårdande myndigheter, säger han.

Det är snart 20 år sedan som Per-Arne fick uppdraget inom polisen att handlägga kriminalitet runt transportnäringen och framförallt gods på väg.
– När jag pensionerades så tyckte jag att vi poliser på kriminalsidan, hade tagit ett stort steg framåt och skaffat oss en gedigen kunskap om kriminalitet mot transporter på väg. I samma takt nedmonterades trafikpolisen och både kunskap och erfarenhet försvann.

Han förklarar att Polisen fick pengar från EU till projektet ”Prevention of Cargo Crime”
– Vi blev också inbjudna till Bryssel för att tala om ett land med ordning och reda på angreppen mot transportnäringen, minns han.


I Sverige anordnades flera
konferenser på temat transportsäkerhet.
– Genom åren mötte sammanlagt omkring 15 000 åhörare upp. Allt var på topp och brotten börja minska. Egenansvaret inom åkerinäringen ökade och intresset var stort, förklarar Per-Arne.

Den organisation som Polisen byggde upp, Nationella Transportsäkerhetsgruppen, med en chef och fyra handläggare, minskades med några pennstreck berättar Per-Arne Nilsson.
– Den dåvarande chefen förstod vad som var på gång och sökte sig vidare till en framgångsrik utredningsgrupp inom polisen. Kvar blev en enda civilanställd, en mycket duktig handläggare, och ansvaret för transportstölder lades på en allmän brottssamordningsgrupp.

Handläggaren lägger enligt Per-Arne Nilsson ner cirka 25 procent av sin arbetstid på transportstölderna.
– Jag har många synpunkter om detta, men avstår att kommentera dagsläget. Dagsaktuell statistik runt transportstölder och dieselstölder, är svårt att få ut från Polisen, konstaterar Per-Arne.

Efter ett EU-direktiv startades det Nationella Transportsäkerhetsrådet upp. En grupp bestående av representanter för branschorganisationer inom transportområdet och svenska myndigheter.
– Men när Klas Friberg, före detta länspolismästare vid Polismyndigheten för Västra Götalands län och numera chef för SÄPO, lämnade detta råd så försvann eldsjälen. Jag vet inte riktigt vad de gör numera och vad de har uträttat, säger Per-Arne och suckar lite uppgivet.

Säkra uppställningsplatser är ett ”kärt samtalsämne”, säger Per-Arne.
– Jag tror att jag känner till det mesta om ämnet och har även haft förmånen att slå hål på ett antal myter runt säkra uppställningsplatser.


Han fortsätter:

– Sveriges största elektronikkedja hängdes ut i början av mitt arbete som sämst i klassen vad det gällde transportsäkerhet. Idag är de bäst i klassen genom ett intensivt och kreativt arbete hitta säkra lösningar för sina transporter, med kompetent och aktiv
personal.

Per-Arne Nilsson menar att de flesta ”ropar i buskarna” efter fler säkra uppställningsplatser, eller bara efter uppställningsplatser för lastbilar.
– Det är endast ett fåtal som lyssnar. Det har gjorts massor med utredningar och handlingsplaner har tagits fram – men med försumbart resultat.

Han funderar på varför ansvaret för de säkra parkeringarna inte läggs på dem som tjänar pengar på transporterna, som till exempel tillverkare, speditörer och åkerier.
– Det finns billiga och säkra lösningar, om de sätter sig ner och undersöker marknaden istället för att ropa ”Vad gör staten för oss?”. Ropa inte på att andra ska ställa upp för dig. Ställ frågan ”vad kan jag göra själv?”!

Vad som saknas idag, menar Per-Arne, är starka politiker, branschföreträdare och fackliga organisationer som på ett seriöst och respektfullt sätt matchar problembilden runt transporter på väg.
– Idag är det fritt fram att ”busa på väg”. Vid de kontroller som sker så har poliser på plats fullt upp med att rapportera oegentligheter. Hur mycket ”kriminellt” kör samtidigt förbi dessa kontrollplatser?

Han tillägger att det finns förslag till fler civilanställda bilinspektörer.
– Men se då till att anställa! Låt poliser på plats skriva under böterna och rapporterna. Då skapas mer resurser.

Per-Arne Nilsson beskriver sig själv som en positiv person.
– Men samtidigt är jag realist och ser med sorgsen blick hur det är fritt fram idag för de som bryter mot alla regler inom transportnäringen och de som inte kan låta bli att stjäla från transporter. Det är allas vårt ansvar att ta tag i problemet, avslutar den före detta kriminalpolisen.

Foto: Tommy Holl, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-07 15:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselstölder Godsstölder Kriminalitet Transportfusket Transportsäkerhet