Alhem: ”Varför är det lagligt att varna för poliskontroller?”

Samordning är ett begrepp som ­används flitigt inte minst i rättsliga samm­anhang. Polisen tycker inte att de klarar brottsbekämpningen själva. De behöver hjälp av allmänheten och av många andra myndigheter. Något som polisen under lång tid och ofta framhållit.
Detsamma gäller i den viktiga ­frågan att bryta rekryteringen av barn till gängkriminalitet. Säkert kloka och ­korrekta synpunkter från polisen. Men det ­måste också ställas högre krav på polisen själva när det gäller att klara av hant­eringen av alla anmälningar om brott. Att behandlingen sker seriöst och ­professionellt.

De så kallade vardagsbrotten är en synnerligen viktig del att ha koll på. Bland vardagsbrotten vill jag ­gärna fok­usera särskilt på trafikbrotten. De är extremt viktiga från samhällsskyddssynpunkt. Trafikbrotten kräver också stark aktivitet från polisens sida. ­

Pol­isen måste vara kompetent för kont­roll också av tung trafik och ut­hålligt aktiva och själva upptäcka de allra flesta av de synnerligen frekvent förekommande trafikbrotten. Helst innan de hunnit leda till leda till skada.
En misstänkt rattfyllerist måste stoppas så tidigt som möjligt. Då är det viktigt att allmänhetens beteende med dumdristiga varningar för poliskont­roller upphör. Den typen av varningar borde göras straffbara. De gynnar lagöverträdare till men för alla de människor som riskerar råka illa ut om till exempel rattfylleristen varnas och därigenom undviker poliskontrollen.

Allra mest kritik ska riktas mot ­Google Maps och Apple kartor och andra ­forum på nätet där system byggts upp för att varna andra för poliskontroller. Shame on you, alla techjättar! Polisen har med all rätt riktat hård kritik mot nätjättarnas varningssystem. Men det har hittills inte hjälpt för att få bort tjänsterna.

Vi vet att trafikkontroller också spelar stor roll när det gäller att upptäcka annan allvarlig brottslighet. För kom ihåg att kriminella är i starkt behov av kommunikation. Det gäller såväl i form av tele- och datakommunikation som framkomsten längs våra vägar.

Minns detta du också, privatbilist ­eller yrkesförare som i någon form ­bidrar till att sätta käppar i hjulen för polisen att få fast i farliga krimin­ella i sina upprättade kontroller längs vägarna! Hoppas att också regering och riksdag känner sitt ansvar vad ­gäller behovet av lagstiftning emot det ­destruktiva varningsfenomenet.

Jag vill också påpeka att trafikbrott­en varierar i hög grad. Det är mycket som behöver kontrolleras för att allt ska vara så trafiksäkert som möjligt. Tung trafik som kommer in i landet med exempelvis undermåliga däck kan bidra till att skapa trafikkaos när vi – som nu i skrivande stund – har ett rejält vinterväglag i landet.

På tal om tung trafik är det också extr­emt viktigt att den bedrivs förutom trafiksäkert också med beakt­ande av alla tillämpliga konventioner ­under med­mänskliga och arbetsmiljö­mässigt goda förhållanden.
Rätts­säkerheten väger tungt också av sunda konkurrensmässiga skäl. De flesta negativa avvikelser från en sund och anständig arbetsmiljö för yrkes­förare inverkar negativt också på trafiksäkerheten för alla andra som finns ute på våra vägar.

Det är viktigt att misstänkta brott blir seriöst behandlade även om anmälan avser så kallad vardags- eller mängdbrottslighet. Eller om brott – som traf­ikbrotten i hög grad – är av den art att de oftast upptäcks av polisen själva.

Ingen viktig del av brottsligheten får prioriteras bort under hänvisning till att polisen har fullt upp med att tackla gängbrottsligheten. Förtroendet från allmänhetens sida gentemot polisen är av grundläggande betydelse när det från allmänhetens sida gäller att ­vilja ställa upp och samverka. Något att tänka på för polisen nästa gång man pratar om behovet av samverkan för att klara av brottsbekämpningen inklusive att förhindra nyrekryteringen till krimin­ella gäng.

Jag tror alltså – precis som polisen alldeles uppenbarligen gör – på samverkan. Allsidig sådan. Och helt rätt väg att beträda för regering och riksdag är att avlägsna så många onöd­iga sekretesshinder som möjligt för att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan myndigheterna.

Med ömsesidig tillgång till var­andras uppgifter kan olika myndig­heter bättre bistå varandra när det gäller tacklingen av alla former av brottslighet.
Avslutningsvis en undran till reg­ering och riksdag: varför i all friden ska det vara lagligt att varna andra för ­poliskontroller?

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-26 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: Brott och straff Poliskontroller Trafiksäkerhet