Snedvrider containersjöfarten inflationen och därmed konkurrensen? Snedvrider containersjöfarten inflationen och därmed konkurrensen?

Enorma vinster på bekostnad av leveranskedjan

EU bör kontrollera om containerrederier berikar sig själva på bekostnad av leveranskedjan och de europeiska konsumenterna. Tio näringslivsföreningar kräver detta av konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Finns det en inflationssnedvridning av konkurrensen?

Frustrationen är stor. Medan speditörer, avsändare och andra delar av leveranskedjan som är beroende av containersjöfart lider av en prisexplosion, har containerrederier enligt uppgift gjort vinster på 186 miljarder dollar 2021 och går på en shoppingrunda med svällande plånböcker i transportbranschen över hela världen.

De för närvarande gällande undantagsreglerna för sjöfartsnäringen har kritiserats under en tid, men hittills har EU-kommissionär Margrethe Vestager alltid vägrat att granska dem innan de löper ut i april 2024.

Tio föreningar från transportbranschen efterlyser nu en omedelbar översyn i ett gemensamt brev till Vestager.

Den så kallade gruppundantagsförordningen ”befriar containerrederier från många av kontrollerna och balanserna i EU:s konkurrenslagstiftning och tillåter dem att utbyta kommersiellt känslig information för att kontrollera antalet och storleken på fartyg som används och frekvensen och tidpunkten för resor på handelsvägar. runt om i världen”, förklarar Vestager.

Sedan förordningen senast förlängdes i april 2020, har europeiska företag och andra i leveranskedjan drabbats av massiva störningar i transporten inom containersjöfarten. Många resor ställdes in eller omdirigerades till andra hamnar och hamnar kringgicks också med kort varsel. ”Samtidigt har fraktpriserna på många rutter mer än fyrdubblats och förblir tre till fyra gånger högre än 2019 före pandemin”, står det i den gemensamma skrivelsen från föreningarna till Vestager.

Även med tanke på pandemins avsevärda inverkan på produktion och efterfrågan, är det slående att sjöfartsnäringen tillsammans klarade krisen mycket bra. Samtidigt har ”över 186 miljarder dollar i vinster gjorts 2021 på bekostnad av resten av leveranskedjan och i slutändan europeiska konsumenter, vilket visar att något är fel”, hävdar föreningarna. De fördelar som rederierna får av undantagen från allmän konkurrenslagstiftning delas inte rättvist mellan rederierna och den övriga ekonomin. Bara detta är ett övertygande skäl att snarast se över gruppundantaget.

I skrivelsen till kommissionen hänvisar undertecknarna också till avslöjandena och rekommendationerna från de utredningar som genomförts i USA av Federal Maritime Commission. De ledde till att en ny sjöfartsreformlag antogs i maj vilken tar upp många av klagomålen från användare och tjänsteleverantörer av containerrederierna. USA:s president Joe Biden har gjort rederiernas beteende till högsta prioritet, inte minst för att bekämpa inflationen.

”Översynen av förordningen ger alla berörda parter möjlighet att presentera bevis och argument för hur kommissionen bör agera för att säkerställa att marknaden för djuphavsfrakt av containers fungerar på ett sätt som är rättvist och öppet för alla parter i den maritima leveranskedjan” , står det i brevet. Nya åtgärder och mekanismer bör också övervägas.”

Utan motsvarande påtryckningar från medlemsländerna skulle danska Vestager möjligen kunna fortsätta på sin nuvarande kurs. Det näst största containerrederiet i världen, danska A.P. Moller-Maersk, var 2020 det överlägset största företaget i de nordeuropeiska länderna sett till försäljning. Ekonomisk makt och politiskt inflytande har sannolikt inte att ha minskat sedan dess, avslutar Eurotransport.