Alla insatser – stora som små – är viktiga

Jag har nog skrivit det förr, men faktum är att det faktiskt känns som att det äntligen händer något i ?maktens korridorer? vad gäller problemen i vår bransch. Klockan är ju förvisso redan fem över tolv, men om man nu bara lyckas komma fram till något bra sätt att angripa problemen, får vi absolut se på det hela med positiva ögon. Kanske kan det ?rädda livet? på en del av de seriösa åkerier som idag kämpar för sin överlevnad.

Cabotagereglerna måste till exempel ses över. Likaså måste den sociala dumpningen få ett stopp. Även om det alltså känns som att det börjar röra på sig, får vi inte slå av på takten. Vi måste absolut fortsätta att hålla riksdagsfolket informerade om hur det ser ut i verkligheten.
Vi kan till exempel inte acceptera att allt ansvar, i alla lägen, läggs på chaufförer och åkerier. Avsändare och speditörer måste absolut ta sin del av ansvaret för de transporter som utförs.
Vi inom TIA kommer därför fortsatt att påverka för allt vad vi är värda.

Tack, Thomas!

Vi kommer dessutom, tillsammans med Transportarbetareförbundets avdelning i Göteborg att anordna ett möte med trafikutskottets Sten Bergheden (m). Detta möte ska hållas på Park Bio i Vara den 24 mars klockan 10. Alltså ungefär samtidigt som den här tidningen dimper ner i era brevlådor.
Under mötet kommer man att kunna ställa frågor till honom, detta efter att han har redogjort för vad trafikutskottet har kommit fram till så här långt.
Vi försöker även (i skrivande stund) att försöka få fler ”intressanta personer” att närvara i panelen.
Thomas Morell kommer att finnas med via telefon. Thomas har lagt ner ett enormt stort arbete för att hjälpa upp vår bransch. Det är med värme i hjärtat jag tar tillfället i akt och tackar dig Thomas, å alla kollegors vägnar. Det är synd att mötet krockade med andra åtaganden i din agenda.

En för alla?

Som ni förhoppningsvis märker, lever TIA i allra högsta grad. Vi har gjort ett avtryck i branschen som förhoppningsvis uppfattas som positivt. Detta märks inte minst i våra kontakter med utländska chaufförsorganisationer. Ofta vänder de sig till oss i frågor som rör vägtransportbranschen och dess villkor, problem och framtidsutsikter.
Men framgångarna beror inte bara på en eller en handfull personer i TIA. Alla som på något sätt har engagerat sig i föreningens arbete, har del i detta. Bara genom att vara medlem, stöttar ni oss oerhört. Fortsätt att jobba för vår överlevnad. Alla insatser, stora som små, är viktiga.
Nu ser jag fram emot ett välbesökt möte i Vara den 24 mars. Jag hoppas att vi ses där. Till dess, kör försiktigt och tänk på att det alltid finns någon som väntar på dig…

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-23 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Åkerier Cabotage