Sveaskog höjer timmerpriserna i Mellansverige

Sågverken går för högtryck, konjunkturen på marknaden för trävaror är god och Sveaskogs timmerkunder efterfrågar mer råvara. Därför höjer man priset på timmer som köps in från skogsägare i Mellansverige. Prishöjningen är 30-45 kronor per kubikmeter toppmätt och gäller normaltimmer från 18 januari. Kommer detta att gynna timmeråkerierna också?

 

Sveaskog tycker det är glädjande att deras timmerkunder upplever god efterfrågan och ökande priser på sina färdiga produkter.
– Det gör att Sveaskog har möjlighet att betala mer för virket de köper från skogsägare i Mellansverige som är ett av Sveaskogs kärnområden för virkesköp, säger Roger Johansson, chef för extern virkesanskaffning i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Marknaden för sågverken bromsade in kraftigt under våren 2020 vid corona-pandemins utbrott, men har sedan återhämtat sig snabbt och fortsatt att stärkas. Konjunkturen är nu tillfredsställande till mycket bra för sågverken, beroende på vilka produkter de tillverkar och på vilka geografiska marknader de har sin försäljning.

Prishöjningen är 30-45 kr/kubikmeter toppmätt och gäller på normaltimmer i Mellansverige (Bergslagen och södra Norrland) från den 18 januari.

När det nu går bra för Sveaskog att man höjer timmerpriserna, kommer timmeråkerierna också att ekonomisk känna av den positiva konjunkturen i form av högre ersättningar?
– Det är två olika delar vi talar om och båda är lika viktiga för oss. Även om vi inte höjer för åkerierna nu, sänker vi inte heller ersättningarna när timmerpriserna försämras, säger Roger Johansson.

Han lyfter att skogsbranschen återhämtade sig snabbt efter inbromsningen när pandemin tog fart och han ser att rådande konjunktur också kommer åkerierna till gagn.
– Sågverken går för högtryck och det är stor efterfrågan på transporter, avrundar Roger Johansson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-19 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkerier Skogsbranschen Sveaskog Timmerbil transporter