På väg mot nya mål - eller bort? På väg mot nya mål - eller bort?

Högsta domstolen i Storbritannien kräver svar av regeringen om klimatmål

Brittiska åkerier hyllar Högsta domstolens beslut om att regeringen ska klargöra nettonollmålen. Även RHA välkomnar beslutet som innebär att regeringen måste förklara hur den ska nå sina mål för nettonollutsläpp. Och hur ser Sveriges väg mot samma mål ut?

Det är sannerligen inte lätt för medborgare vare sig i Storbritannien, här eller i andra länder, att greppa hur regeringarna menar de ska nå de klimatmål som satts. I Storbritannien ledde bristen på klarhet från regeringen om sin nettonollstrategi till en juridisk utmaning från miljöaktivister inklusive Friends of the Earth och ClientEarth, som hävdade att regeringen inte har inkluderat specifika policyer för att säkerställa att målen uppnås.

RHA sade denna vecka att innan regeringen tydliggör sin nettonoll-strategi, riskerar åkare att hamna i strandade tillgångar när de övergår från diesel till ren energi.

Den brittiska regeringens nettonoll-strategi inkluderar planer på att förbjuda nya fordon med förbränningsmotorer (ICE) till 2030 och ICE tunga lastbilar från 2035, men specifika strategier för hur dessa mål ska uppnås har ännu inte fastställts.

Högsta domstolen dömde i miljöaktivisternas fördel förra veckan och gick med på att det inte fanns någon förklaring till hur regeringen skulle uppfylla utsläppsmålen. Den slog fast att regeringen därför inte hade uppfyllt kraven i Climate Change Act 2008.

Som ett resultat av beslutet måste Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) nu upprätta en rapport om politiken för att nå nettonollmålen som ska vara parlamenetet tillhanda senast i april 2023.

Chris Ashley, RHA:s policychef för miljö, sade: ”Avsaknaden av en färdplan från regeringen om hur den kommer att uppnå sina nettonollmål har länge varit ett problem för vår sektor. Kommersiella fordonsoperatörer är villiga att investera i alternativ till diesel, men kan för närvarande inte vara säker på att den investeringen kommer att stödjas av förordningar.”

Efter Högsta domstolens beslut upprepar RHA därför sin uppmaning till regeringen om att presentera en färdplan, med stöd av ett sammanhängande regelverk, så att framtida investeringar inte går om intet. Detta är grundläggande eftersom kommersiella fordonsoperatörer planerar sina fordonsersättningsprogram”, skriver Motor Transport.

Om du vill ta del av hur Sveriges färdplan mot samma mål ser ut, finner du den här.