Brunnstätningar finns i många storlekar och modeller. Just denna kommer från PK Produkter. Foto: PK Produkter. Brunnstätningar finns i många storlekar och modeller. Just denna kommer från PK Produkter. Foto: PK Produkter.

Vilka mått ska en brunnstätning ha för ADR-transport?

Exakt vilka mått brunnstätningen ska hålla om man kör farligt gods har blivit föremål för diskussion. Česmad Bohemia, Tjeckiens största åkeriförening, säger att de har hört talas om flera tillfällen där åkare som transporterar farligt gods har bötfällts i Tyskland för att de inte har en tillräckligt stor avloppstätning som en del av ADR-utrustningen. Inte heller i Sverige finns specifika mått angivna i föreskrifterna, men väl en hovrättsdom.

Den som transporterar farligt gods omfattas av krav på särskild utbildning samt att ADR-utrustning ska finnas i fordonet, däribland en brunnstätning i händelse av läckage som inte får komma ut i avloppssystem.

Det tjeckiska åkeriförbundet förklarade på sin hemsida varför en del tjeckiska åkerier i Tyskland brutit mot reglerna: ”Några exakta mått på hur stor en brunnstätning ska vara anges inte i föreskrifterna.” Många förare har brunnstätningar av olika material och storlekar i sina fordon och har hittills inte haft några problem med dessa vid poliskontroller – fram tills i år. I förbundet har i år tagit del av flera beslut där tysk polis anser att brunnstätningar mindre än 80 x 80 cm är otillräckliga med hänvisning till att brunnarna kan vara större än så.

I Sverige finns det inte heller några specifika mått i föreskrifterna, men väl en rekommendation från Polismyndigheten om att tätningen ska vara 1,5 x 1,5 meter. På detta finns även en hovrättsdom. Det handlar om var du kör med det farliga godset.

Kör du på relativt nybyggda vägar, då är vägbrunnarna så stora att tätningen behöver vara 1,5 x 1,5 meter. Om du kör på andra ställen kan det räcka med en mindre brunnstätning. Vad man beslutar sig för att göra i detta handlar om sunt förnuft.

Česmad Bohemia menar det är diskutabelt huruvida att inte ha en större avloppstätning behöver vara ett brott som kan vara straffbart. Man kan se saken från två sidor, fortsätter de. ”En uppfattning är att när det inte finns specifikt angivet så kan vilken tätning som helst användas. En annan uppfattning säger dock att syftet med tätningen är att säkerställa att farliga element inte kommer in i avloppsnätet.”

Hur stor en brunnstätning behöver vara handlar inte bara om exempelvis en hovrättsdom utan även om sunt förnuft. Extra utrustning för ADR-transporter ska inte köpas för att man ska klara en poliskontroll. Den ska köpas för att skydda människa och miljö.

Med detta i beaktande, menar Česmad Bohemia att det inte är helt fel att dra slutsatsen att om det i det land man kör finns avrinningsbrunnar med olika dimensioner kan det vara klokt att överväga om man ska ta strid med myndigheterna eller helt enkelt utrusta fordonet med tätningar som klarar alla brunnar som omfattas oavsett var man kör.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-21 15:57
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR ADR-utrustning Böter Brunnstätning Farligt Godstransport Polismyndigheten