Olagliga transporter av litiumjonbatterier lyfts i riksdagen

Kustbevakningen i södra Sverige har under det senaste halvåret och framför allt under de senaste arbetspassen upplevt stora problem med begagnade litiumjonbatterier från elbilar som kommer från Norge och ska till Östeuropa. Thomas Morell (SD) har följt artiklarna i Proffs och ställer nu i en interpellation till försvarsminister Pål Jonson (M) frågan vad han tänker göra för att "påskynda nödvändiga åtgärder".

Att transporterna av begagnade litiumjonbatterier har ökat tros bero på att många norska elfordon nu blivit så gamla att batterierna måste bytas ut. Transporterna utgör en potentiell säkerhetsrisk på såväl vägarna som ombord på färjorna.

Kustbevakningens farligt godsinspektör Jonna Ström bekräftar för Proffs att dessa transporter är ett snabbt ökande problem.
– Vi stöter på förare som saknar farligt godsutbildning och påstår att de inte har en aning om att batterierna är klassade som farligt gods. Om de känner till det, mörkas det, säger Jonna Ström.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förklarar för tidningen att litiumjonbatterier är en relativt ny produkt och man försöker därför kontinuerligt sprida information om att batterierna är farligt gods och att bestämmelser måste följas.

Det är Naturvårdsverket som bland annat är ansvarig för tillstånd för gränsöverskridande avfallstransporter och vägledningen i ämnen. Man är också ansvarig för nationella avfallsfrågor och vägledningen i detta. I en tidigare publicerad artikel beskriver Naturvårdsverket vad det är som gäller.

Frågan har nu lyfts upp i riksdagen av Thomas Morell (SD), som i en interpellation till försvarsminister Pål Jonson (M). Morell frågar ministern vilka åtgärder han tänker vidta för att påskynda nödvändiga åtgärder när det gäller övervakning och insatser för att stoppa de farliga transporterna av begagnade litiumjonbatterier?

Senast den 21 mars ska Pål Jonson ha besvarat Thomas Morells interpellation.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-01 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR ADR-transport Elektrifiering Kustbevakningen Litiumjonbatterier Litiumtrp MSB Naturvårdsverket