En av två transporter som under en och samma dag, av Kustbevakningens farligt godsinspektörer, avslöjades med att ha "mörkat" det farliga godset. Foto: Arvid Tedvik En av två transporter som under en och samma dag, av Kustbevakningens farligt godsinspektörer, avslöjades med att ha "mörkat" det farliga godset. Foto: Arvid Tedvik

”Mörkade” farligt godstransporter en allvarlig säkerhetsrisk

Det var under en kontroll av lastbilar i Malmö hamn som Kustbevakningens farligt godsinspektör Jonna Ström selekterade ut en oskyltad belgisk lastbil som rullade av färjan från Travemünde. - Föraren sa att han inte hade något farligt gods med sig, men när jag tittade i hans stora bunt med frakthandlingar, fanns det några papper som tydde på ADR i lasten, förklarar Jonna.

Föraren uppmanas att öppna upp sidorna på trailern.
– Det gick inte att se någon farligt gods-märkning någonstans, berättar farligt godsinspektör Arvid Tedvik, som var den som utförde kontrollen.

Men i frakthandlingarna finns uppgifter om både giftiga (klass 6.1), brandfarliga (klass 3) och frätande (klass 8) ämnen.

Det man däremot kan se är fyra stora pallar som var vackert inplastade i svart krympfilm. Och när kustbevakarna öppnar upp plasten, visar det sig att det inunder finns stora tydliga etiketter och UN-nummer som talar om att det står fullt med farligt gods på pallarna.

Föraren, som saknar utbildning för att köra farligt gods, får betala 7 400kr i böter. Det ska i sammanhanget nämnas att lastsäkringen är bristfällig och att det även saknas brandsläckare i fordonets utrustning.

Godset hade åkt med färjan som ”vanligt” gods (ofarligt) eftersom man inte anmält det farliga godset till rederiet.
– Det är en väldigt stor fara när farligt gods inte deklareras för rederierna, då de fartyg som får frakta farligt gods, alla får nämligen inte det, måste ta hänsyn till de olika ADR-klasserna men också placera trailern på speciellt avsedda platser ombord för att riskminimera, säger Arvid.

Jonna och Arvid upplever att man börjat använda allt mer svart plastfilm över pallgods.
– Vi tycker att detta är ett ofog och förstår inte syftet. Vi får ju genast misstankar och måste då börja riva av plastfilmen för att kunna veta vad som döljer sig under.

– Detta gör i sin tur att plastfilmen, som kanske är till för att hålla godset på plats, ibland behöver åtgärdas med tejp eller lastsäkring för att kunna fortsätta transporteras.

Den belgiske föraren fick tillstånd att lossa det farliga godset på närmsta terminal i hamnen, och kunde därefter fortsätta sin färd med resten av lasten.

Avsändare och transportör förnekar båda att det är de som lagt svart plast runt pallarna.

När man börjar riva upp den svarta plastfilmen uppdagas inte sällan farligt gods i lasten. Foto: Arvid Tedvik

Senare under dagen när Kustbevakningen gjorde kontroller i Ystad, upptäckte man ytterligare en mörkad transport.
– Det var när vi kontrollerade lastsäkring på lastbilar som skulle åka med färjan till Polen som det i en oskyltad, turkisk lastbil hittades 11 ton Litiumbatterier, klass 9, förklarar Arvid Tedvik.

Batterierna hade transporterats hela vägen från Norge till Ystad, i huvudsak på svenska vägar, utan de obligatoriska ADR-skyltarna samt en mängd säkerhetsutrustning.
– Inte heller här hade rederiet fått någon information om, att det var farligt gods i lasten. Böterna landade på 8 000kr och lasten fick inte heller åka med färjan, berättar Arvid avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-19 15:59
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt godskontroller Fartygstrafik Kustbevakningen