Fotograf: Göran Rosengren

Rapportera skräpiga rastplatser med en app

Nedskräpningsfrågan måste tas på allvar

Rastplatserna fylls av smuts, avföring och material från service- och reparationsarbeten på tunga fordon. Du kan enkelt vara med och rapportera detta och skapa statistik på var nedsmutsningen förekommer, genom att använda appen Håll Sverige Rent.

Att komma tillrätta med att våra rastplatser på och utmed vår arbetsplats Vägen används som soptippar för mänsklig avföring, matrester, skräp samt rester från service- och reparationsarbeten, är ingen enkel sak. Vad som däremot är enkelt, är att du och alla vi andra, direkt kan rapportera och vara med att skapa statistik över var problemen finns och hur omfattande de är.

Vi låter Stefan Hållberg som är ansvarig för samarbetet med kommuner på Stiftelsen Håll Sverige Rent, berätta mer. Hur kan vi påverka?
– Det finns en app för att rapportera skräp som kort och gott heter Håll Sverige Rent och den finns för såväl Iphone som Android och är naturligtvis gratis att ladda ner, säger han.

Ni som deltagit i Cabotagestudien och använt den appen, kommer att se att Håll Sverige Rent-appen är uppbyggd på samma enkla sätt. Den känner av var du befinner dig och du kan lätt bifoga foto på det du rapporterar samt beskriva det du ser. Precis som med Cabotagestudiens app, kan du även se andra rapporteringar i landet och hur många som gjorts just där du befinner dig. Du kan i rapporten ange kontaktuppgifter, men också välja att vara anonym.

Hur kan ni använda rapporterna ni får in?
– Målsättningen är att så många kommuner som möjligt ska ta emot rapporterna och åtgärda problemen så snabbt som möjligt, det vill säga: Städa upp helt enkelt. Vi tar också ut statistik för Sverige per år och även om det inte är en vetenskapligt grundad statistik, får vi en bättre uppfattning om problemet, säger Hållberg.

Ju fler som rapporterar, desto mer tillförlitligt blir materialet och omfattningen blir tydligare, påpekar han. Informationen kan sedan användas för att se vilka behov som finns och skapa samarbeten med kommuner och även Trafikverket som ansvarar för en stor del av det vägnät den tunga trafiken befinner sig på.
– Nedskräpningsfrågan måste tas på allvar, understryker Hållberg.

Något han är mycket tydlig med, är när man bevittnar direkta miljöbrott som exempelvis att det tankas på parkeringsplatser, byts oljor och att verkstadsarbeten utförs där resterna alltför ofta hamnar i naturen.
– Då ska man omgående kontakta den aktuella kommunens miljökontor och om möjligt även dokumentera handlingen, säger han. Man kan också ringa direkt till polisen under pågående brott eftersom miljöbrott är allvarligt och ska självklart polisanmälas.

Sådana samtal ska kommunens miljöinspektörer åka ut på direkt då det är en pågående miljöfara, säger han. Han är fullt medveten om att miljöbrott är svåra att lagföra, inte minst när det handlar om personer som inte är skrivna i Sverige och förövarna hinner ofta lämna platsen innan polisen eller kommunens personal hinner anlända 

Hållberg ser lastbilschaufförerna som en stor tillgång för att få in mer rapporter från större områden. Vad skulle du vilja säga till våra chaufförer?
– Det handlar om allas vår miljö, men det handlar också om er arbetsplats och era rastplatser. Dessa ska inte vara fyllda med skit, olja och annat farligt avfall. Med ett större underlag kan vi få en bättre bild av problemens omfattning och också ställa tuffare krav på de ansvariga, avrundar Stefan Hållberg.

Här kan du ladda ner appen – och rapportera nedskräpade rastplatser:

iOS (Apple)
Android
Rapportera via webben

 

Polisens sida om miljöbrott – klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-02 17:36
Kategori: Nyheter
Taggar: App Håll Sverige Rent Nedskräpning rastplatser