Vad som ligger bakom att Polen gått om Tyskland angående vägtransporter, återstår att analysera. Vad som ligger bakom att Polen gått om Tyskland angående vägtransporter, återstår att analysera.

IRU – Polen större än Tyskland inom vägtransporter

En ny analys från IRU (International Road Transport Union) har belyst de senaste trenderna inom vägtransporter inom EU. Lastbilar är fortfarande dominerande och står för 77 procent av inlandsgodstransporterna i blocket. Mest överraskande är att Polen nu gått om Tyskland som ledande för godstransporter på väg.

En av de mest slående, men inte överraskande, fynden är Polens framväxt. Enligt IRU-data har Polen gått om Tyskland som EU:s ledare för godstransporter på väg och har transporterat den högsta volymen gods på väg sedan 2017.

Medan Tysklands andel har minskat är det fortfarande den enda andra EU-nationen, tillsammans med Polen, som står för mer än 15 procent av EU:s totala godsvolym på väg. Traditionellt starka aktörer som Spanien och Frankrike har också sett sina andelar falla med 10 procent under 2019.

Intressant nog visar IRU-rapporten att länder med en befolkning på mellan två och tre miljoner, exempelvis Litauen, Slovenien och Lettland, har en hög andel vägtransportvolymer per capita. Särskilt Litauen har tagit den ledarplatsen för den högsta vägtransportvolymen per capita under det senaste decenniet.

Rapporten visar också att EU:s vägtransporter övervägande är nationell, både för närvarande och historiskt. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsländerna. Vissa länder, exempelvis mindre länder som Litauen, Luxemburg och Slovenien, sticker ut för att i första hand kännetecknas av internationell godsrörelser.

Föga överraskande dominerar exporten internationell vägtransport inom EU. IRU-analysen visar dock också på en nedgång i importverksamheten med korshandel och cabotagerörelser som vinner mark. Det är viktigt att notera att dessa trender kan variera beroende på den specifika medlemsstaten.

IRU-rapporten fördjupar sig i vilka typer av gods som transporteras. Råvaror och insatsvaror, är bland de mest fraktade varorna. Livsmedel och jordbruksprodukter har också en betydande andel. Särskilt samlastade produkter rankas också högt även om detta sannolikt beror på kategorins breda karaktär, skriver Trans.INFO.

Huruvida Polens frontplacering kan relateras till de många förartillstånd som delas ut till tredjelandsmedborgare, återstår att undersöka.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-15 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Förartillstånd IRU Polen Tredjelandsförare Tyskland Vägtransporter