2030-sekretariatet

Listar alla artiklar taggade med: 2030-sekretariatet

Så vill 2030-sekretariatet beskatta transporterna

Ett enkelt, robust system som fokuserar på lastbilens faktiska klimatpåverkan, påskyndar omställningen från fossilt till eldrift och förnybart, underlättar multimodalitet och samlastning, som inte missgynnar svenska åkare och undviker att flytta tung trafik till mindre vägar. Det är huvudpunkterna i 2030-sekretariatets remissvar på utredningen Godstransporter på väg, som (enligt sekretariatet) bör få stor betydelse för den tillträdande regeringens politik på godssidan.