2030-sekretariatet

Listar alla artiklar taggade med: 2030-sekretariatet

Så vill 2030-sekretariatet beskatta transporterna

Ett enkelt, robust system som fokuserar på lastbilens faktiska klimatpåverkan, påskyndar omställningen från fossilt till eldrift och förnybart, underlättar multimodalitet och samlastning, som inte missgynnar svenska åkare och undviker att flytta tung trafik till mindre vägar. Det är huvudpunkterna i 2030-sekretariatets remissvar på utredningen Godstransporter på väg, som (enligt sekretariatet) bör få stor betydelse för den tillträdande regeringens politik på godssidan.
  2030-pusslet består av många bitar - passar de ihop när omvärlden.

Vad händer med det svenska klimatmålet för transportsektorn om omvärlden underminerar svensk politik?

Vad händer med det svenska 2030-målet om andra länders efterfrågan av biodrivmedel ökar så att det blir brist på biodrivmedel. Anta att reduktionsplikten bara kan genomföras till 70 procent av vad som är beräknat från 2025. Vi visar hur det påverkar 2030-målet om 70 procent reduktion av CO2 utsläpp från transportsektorn. Välkomna att delta i webbinariet tisdagen den 14 december.