Foto: Scania. Foto: Scania.

Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med tre procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade på en stark juli månad med 31 respektive 17 procents ökning jämfört med förra året.

För personbilars nyregistreringar uppvisar årets sju första månader en total minskning med 2,5 procent jämfört med 2022. De relativt höga siffrorna, trots lågkonjunkturen, är drivet av kortare leveranstider och stora orderböcker. Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade på en stark juli månad med 31 respektive 17 procents ökning jämfört med förra året.

Under juli uppgick minskningen till tre procent jämfört med samma månad i fjol, totalt registrerades 17 300 nya personbilar. Laddbara bilar stod för 60 procent av nyregistreringarna varav elbilarnas andel uppgick till 37,5 procent. De höga siffrorna hålls uppe av företagsförsäljningen som står för 63 procent av de totala nyregistreringarna och en stor del av de laddbara personbilarna. Däremot har antalet nya order av laddbara bilar tappat fart sedan klimatbonusen togs bort och nyregistreringarna förväntas nu att vika nedåt under hösten.

Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade däremot på en stark utveckling i juli med en ökning på 31 respektive 17 procent. Detta är resultatet av den förbättrade leveransförmågan där många kunder väntat länge på nya mer bränsleeffektiva fordon. Positivt är den höga andelen eldrivna lätta lastbilar i juli månad som uppgick till 24 procent, 483 fordon.

Även bussregistreringarna ökade kraftigt, nära en dubblering jämfört med juli i fjol, men från låga nivåer. Nära 38 procent av nyregistreringarna i juli var en elbuss. Under årets första sju månader har antalet registrerade bussar minskat med ca 22 procent.

Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 1 till och med 31 juli. Antalet registreringsdagar är i år lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

 Sammanfattning av nyregistreringarna i juli 2023, jämfört med juli i fjol.
Sammanfattning av nyregistreringarna i juli 2023, jämfört med juli i fjol.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-01 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Elbussar Elfordon Ellastbil Lastbilar Lätta lastbilar Mobility Sweden Nyregistrering av Fordon Personbilar