Personbilar

Listar alla artiklar taggade med: Personbilar

Kilometerskatt 2030 – för personbilar?

Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd. Det tror den expertpanel som IVL Svenska Miljöinstitutet tillfrågat i ett forskningsprojekt som undersöker nya styrmedel på transportområdet.