Mobility Sweden

Listar alla artiklar taggade med: Mobility Sweden

Genrebild. Foto: Tekniska verken i Linköping, arkiv

Marknaden för gasfordon alltmer ljummen – Mobility Sweden kräver att regeringen agerar

Efter en dom i EU Tribunalen tillåts inte längre Sveriges skattebefrielse för biogas och biogasol. Detta syns nu i nyförsäljningen av tunga gasfordon som bromsar in från ett varmt segment till ett ljummet. Nu krävs åtgärder från regeringen för att hjälpa marknaden inte ska svalna ytterligare och för att klimatmålen ska nås. Det skriver Mobility Sweden och Energigas Sverige i ett gemensamt pressmeddelande.
Foto: Proffs/arkiv.

2022 – ett starkt år för elfordon

Elektrifieringen har gått starkt framåt under 2022 visar Mobility Swedens årsstatistik. Det kommer att fortsätta gå framåt under 2023 förutsatt att laddinfrastruktur samt nya styrmedel som främjar elektrifieringen kommer på plats. Samtidigt är det tydligt att förändringar i omvärlden påverkat fordonsmarknaden negativt under året. Världsekonomin, kriget i Ukraina och förändringar i styrmedel i Sverige kommer påverka marknaden även under 2023.

Elbilens framfart fortsätter trots stor oro i omvärlden

I oktober registrerades 22 383 nya personbilar, vilket är en ökning med cirka 12 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år har personbilsregistreringarna dock minskat med tio procent.
Under årets första tio månader har antalet lätta lastbilar minskat med cirka 13 procent och de tunga lastbilarna med knappt 2 procent.
Den senaste statistiken från Mobility Sweden visar tydligt att elbilens framfart fortsätter på den svenska marknaden. Samtidigt växer oron i industrin över ökade energipriser, brist på nyckelkomponenter och minskad efterfrågan bland konsumenter. Det finns också fortfarande frågetecken kring hur den nya regeringens politik påverkar utvecklingen.

Fler elbilar än bensin- och dieselbilar tillsammans

De fortsatt stora störningarna i de globala leverantörskedjorna slår hårt mot fordonsindustrin. Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och i september registrerades 22 048 nya bilar, vilket är en minskning med knappt tre procent jämfört med september förra året. Hittills i år har 204 640 nya personbilar registrerats, vilket är cirka tolv procent färre jämfört med i fjol. Däremot är det uppåt för tunga lastbilar och bussar.