Denna lätta lastbil hade överlast. Med tanke på skåpets volym - hur tänkte man här (om man inte endast ska lasta maränger)? Foto: Proffs/arkiv. Denna lätta lastbil hade överlast. Med tanke på skåpets volym - hur tänkte man här (om man inte endast ska lasta maränger)? Foto: Proffs/arkiv.

Om du ska flytta – har du koll på vikten?

Höst, skolstart och kanske dags för många att byta ort. Vet du vad som gäller när du lastar ditt flyttfordon som inte sällan är en lätt lastbil på 3,5 ton? Trafikpolis Lars Österberg tipsar och menar att även företag som använder lätta lastbilar i yrkesmässig trafik, eller på annat sätt erbjuder sig att flytta andra personers tillhörigheter, kan ha nytta av tipsen. Överlastade lätta lastbilar är nämligen ingen ovanlighet.

När det är dags att flytta finns det en del fällor att gå i. Det vanligaste misstaget är, som trafikpolisen ser det, att man lastar för tungt. Det andra att man anlitar någon som inte får utföra transporten åt dig. Det sistnämnda har redaktionen tidigare rapporterat om.

Handen på hjärtat. Har du koll på hur tungt du får lasta på den hyrda skåpbilen eller släpvagnen? Eller struntar du i det så länge allt får plats?

Det som oftast bidrar till att exempelvis en privatperson hamnar i fällan med överlast, är volymen skåpet på en lätt lastbil erbjuder. Att det på lätta lastbilar som hyrs finns en etikett i fordonet som anger hur mycket som får lastas, är något som ofta förbigås.
– Lastar du välstuvade lådor blir det snabbt för tungt och det i kombination med att skåpet fortfarande inte är fullt är en riskfaktor som kan fresta att lasta mer, säger trafikpolis Lars Österberg.

Trafikpoliser har ”ett öga” för överlastade lätta lastbilar och det innebär att just du kan vinkas in för en kontroll.
– Väger fordonet för mycket blir det böter och om fordonet väger 10 procent för mycket måste överlasten lastas av på plats, säger Lars Österberg.

Det är lätt att i en lätt lastbil med stort lastutrymme komma upp i 31 procents överlast.
– Då får föraren utöver böter se sitt körkort omhändertaget samt lasta av överlasten på plats, säger Lars Österberg.

Om du väljer att anlita någon att utföra transporten är det inte ovanligt att tjänsten söks via exempelvis Blocket. Då gäller det att vara uppmärksam på flera saker.
– Har personen som erbjuder tjänsten tillstånd att utföra transporten? Har densamma kompetens för uppdraget? Finns det en försäkring om olyckan skulle vara framme? Det finns många oseriösa som annonserar ut sina transporttjänster till ett lågt pris vilket i sin tur bidrar till snedvriden konkurrensen för dem som faktiskt har tillstånd samt försäkringar och kan utföra uppdraget enligt gällande regelverk, säger Österberg.

Att alltid se till lägsta pris kan få kostsamma konsekvenser och leda till förseningar.
– Vad är ett lågt pris värt om ditt flyttlass blir stående längs vägen någonstans och du måste finna ett annat sätt att få dina tillhörigheter att nå sitt mål, avslutar trafikpolis Lars Österberg.