Screenshot: Proffs Screenshot: Proffs

Erbjuder transporttjänster på Blocket – saknar trafiktillstånd

Vi har tidigare haft kontakt med annonssajten Blocket om annonser som erbjuder transporttjänster trots att en del företag saknar bland annat trafiktillstånd. En del ”företag” är inte heller momsregistrerade. Blocket vidtog åtgärder och i dag är det enkelt att anmäla annonser som man menar erbjuder något företaget inte kan göra – i alla fall inte på ett lagligt sätt.

Nu har vi åter uppmärksammats på att det på Blocket finns annonser som erbjuder transporttjänster som uppvisar brister. Vi följer upp informationen och hittar mycket riktigt annonsen. I detta fall ägs fordonet av ett aktiebolag.

I annonsen erbjuds transporttjänster inom hela Sverige och Europa med utgångspunkt i Skåne. Man erbjuder sig transportera bilar, båtar, maskiner med ett 10-metersflak på vilken man lastar över 3 500 kilo. Pris efter överenskommelse.

När vi kontaktar Transportstyrelsen får vi veta att fordonet är en Iveco Daily, men när vi frågar om fordonet är anmält i yrkesmässig trafik och finns på ett trafiktillstånd, blir svaret ”nej”. Dessutom är det möjligt att lasta så mycket att det kan krävas att fordonet är utrustat med en färdskrivare.

Anonymt kontaktar vi personen som anges i annonsen, men ingen svarar. Kort därefter ringer han upp från ett annat telefonnummer. Vi frågar om han kan transportera en större bil mellan två orter och det kan han och ger oss ett pris. Moms ska också betalas.

För att förvissa oss om att transporten sker på ett korrekt sätt, frågar vi om det finns ett trafiktillstånd och med hänsyn till vikten på den föreslagna transporten, vill vi veta om fordonet är utrustat med en färdskrivare. Svaret på båda frågorna är ”ja”.

För att vara helt säkra på att allt går rätt till, gör vi en dubbelkontroll av fordonet i annonsen och Transportstyrelsens uppgifter stämmer inte överens med mannens försäkran vilket föranleder oss att via sms be företagets representant att förklara varför.

Svaret blir att vi har sökt på fel registreringsnummer. Vi ber om det rätta registreringsnumret, men något sådant kommer inte.

Vi vänder oss åter till Transportstyrelsen för att få mer information och om det finns andra möjligheter att i alla fall fordonet står på ett trafiktillstånd.
– Fordonet har ägts av bolaget sedan april 2022 och har aldrig varit anmält i yrkesmässig trafik på något tillstånd. Det är alltså inte frågan om nyttjanderätt. Varken personen ni har varit i kontakt med eller något av de fem bolag han företräder har eller har haft något tillstånd, säger Transportstyrelsen.

Huruvida fordonet är utrustat med färdskrivare eller inte kan vi inte få bekräftat, men vi avslutar med en inte helt orealistisk tanke – om ett fordon inte är anmält i yrkesmässig trafik, varför skulle man då montera en färdskrivare?

Vissa transporter kan omfattas av krav på färdskrivare. Screenshot: Proffs
Vissa transporter kan omfattas av krav på färdskrivare. Screenshot: Proffs