Transportföretagens KRAFTsamling El vill inspirera och ge råd och tips till åkerier som funderar på att "go electric". Foto: Transportföretagen. Transportföretagens KRAFTsamling El vill inspirera och ge råd och tips till åkerier som funderar på att "go electric". Foto: Transportföretagen.

Transportföretagen lanserar sajten Kraftsamling El

Transportföretagen lanserade den 7 juli sajten KRAFTsamling El. På sajten möter du åkeriföretagare som satsat på elektriska lastbilar och laddinfrastruktur och som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också tips och råd från energibolaget Ellevio kring vilka mått och steg du bör vidta om du funderar på att elektrifiera.

Elektrifieringen av transportsektorn är en lika stor omställning som när vi ersatte havre till hästarna med diesel till lastbilarna säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.
-Med Kraftsamling El vill vi väcka inspiration men också ge fördjupad information till de medlemmar som arbetar med att elektrifiera delar av eller hela fordonsflottan, säger hon.

Det pratas elektrifiering överallt och regeringen har också pekat ut elektrifieringen som den viktigaste vägen framåt för att nå klimatmålen. Det finns nog inte någon åkeriföretagare som inte har funderat eller funderar på en elektrisk lastbil, men för väldigt många är det än så länge omöjligt då det är svårt att räkna hem investeringen ekonomiskt.
– En ellastbil är 2–3 gånger så dyr som en dieseldriven och det är svårt att klara för en lågmarginalbransch som åkerinäringen, även om driftskostnaderna är lägre, säger Tina Thorsell.

Samtliga som Transportföretagen har intervjuat, stödjer Transportföretagens förslag kring att staten måste förstärka incitamenten för att investera i en elektrisk lastbil rejält om elektrifieringen av tunga transporter ska skyndas på, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert, som tillsammans med Joakim Johansson, content manager, har tagit fram sajten.

Sajten kommer att utvecklas och fyllas på löpande med nya intervjuer och artiklar. I början är tyngdpunkten inspiration, men målet är fördjupning vartefter. Anders Josephsson uppmanar läsare att komma med idéer och tips på företag att intervjua.

Du hittar sajten här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-12 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Godstransporter Klimatomställning Kraftsamling El Laddinfrastruktur Lastbil Transportföretagen