Nederländsk polis kommer arbeta rigoröst med nya smarta färdskrivaren

Nederländska lastbilsinspektörer kommer att rigoröst upprätthålla regelefterlevnaden med den nya smarta färdskrivaren version 2, enligt en rapport i Transport&Logistiek. Inspektörerna kommer dock inte enbart att förlita sig på fjärravläsning och teknik utan också på "erfarenhet och intuition", säger en ITL-tjänsteman.

Enligt en artikel publicerad av Transport&Logistiek har Inspectorate for the Ministry of the Environment and Transport (ITL) i Nederländerna, meddelat att de definitivt kommer att genomdriva implementeringen av den smarta färdskrivaren version 2.

Den nya versionen av färdskrivare, den så kallade Smart Tachograph 2 (SMT2), bör installeras i alla nya lastbilar från och med augusti 2023 i enlighet med reglerna för EU:s mobilitetspaket. Det finns dock farhågor om att internationella åkare kanske inte kan implementera den nya versionen i tid innan den kommande deadline. ITL:s inspektör Jeffrey Geesdorp råder företag att inventera sina fordon och planera framåt.

Den smarta färdskrivaren version 2 kommer att medföra betydande förändringar för transportbranschen, enligt artikeln i Transport&Logistiek i vilken ITL-representanten förklarar huvuddragen i den nya färdskrivaren och reglerna kring den. En av de viktigaste förbättringarna säger han är möjligheten att automatiskt lokalisera en lastbil och upptäcka när den korsar en landsgräns. Denna funktion eliminerar behovet för förare att manuellt ange landskoder, vilket inte bara var tidskrävande utan också potentiellt farligt.

Den nya versionen effektiviserar processer relaterade till cabotage och utstationering vilket gör det lättare att övervaka och reglera sådan verksamhet. Cabotage avser transporter som utförs inom en medlemsstat av ett åkeri som inte är etablerat i den medlemsstaten.

I nämnda artikel står att även om den smarta färdskrivaren version 2 erbjuder flera fördelar, har den fortfarande vissa begränsningar. En begränsning kan härledas till General Data Protection Regulation (GDPR), som begränsar färdskrivaren från att kontinuerligt bestämma ett fordons position. I stället är det bara tillåtet att göra det högst var tredje timme.

Geesdorp berättade för Transport&Logistiek att denna begränsning påverkar användbarheten av informationen som samlas in när en lastbil ständigt kör inom ett visst område. ITL använder också DSRC-teknik (Dedicated Short Range Communication) för tillsynsändamål. Överföring av personuppgifter via DSRC är dock förbjudet enligt GDPR, vilket innebär utmaningar när det gäller att implementera ett effektivt system.

Inspektören betonar att ITL inte enbart kommer att förlita sig på teknik utan även på ”deras erfarenhet och intuition” när de utför inspektioner.

En annan utmaning är att det finns svårigheter med den smarta färdskrivaren version 2 som måste åtgärdas. För närvarande kan färdskrivarens satellitsignal inte uppfylla de säkerhetsstandarder som krävs vilket gör den sårbar för hacking eller spoofing. En övergångsfärdskrivare har införts som en tillfällig lösning tills EU-kommissionen har löst problemet.

Avslutningsvis tillägger Geesdorp att uppdateringen av färdskrivaren för närvarande inte är obligatorisk och kostnaden för uppdateringen bärs av åkeriet, skriver Trans.info.