Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Litauiska åkerier flyttar fordon från Polen – för dyrt

Enligt rapporter från Litauen har en del av landets åkerier som startat verksamhet i Polen och även registrerat sina fordon där, valt att stänga sina verksamheter i Polen alternativt flyttat tillbaka en del av sina fordonsflottor till Litauen igen. En av anledningarna som anges är Polens högre arbetskostnader. Detta antyder ett mönster av ombytta roller som pågått de senaste två åren.

I en intervju med den litauiska mediebyrån Elta, menar Vardan Lietuvos-politikern Tomas Tomilinas att trycket på litauiska åkerier att flytta verksamheten utomlands därmed inte längre finns. Tomilinas säger: ”Polen gjorde som Litauen och höjde de sociala miniminormerna och det gäller även våra förare vilket resulterade i att Polen inte längre har samma dragningskraft.”

Tomilinas säger att länderna konkurrerar med skatter och om billig arbetskraftarbetskraft vilket han menar är ett stort problem eftersom det är en konkurrens som sänker kvaliteten. Han säger: ”Det förändras lite i taget och primitiv konkurrens kommer snart att försvinna vilket leder till att företag kommer att konkurrera på det sätt de borde konkurrera på – genom kvaliteten på tjänsterna enligt den klassiska marknadsteorin.”

Tomilinas medgav ändå att det fortfarande pågår många ”skumma” aktiviteter inom sektorn vilket leder till svarta affärer och förlust av skatteintäkter.

Ett betydande antal litauiska åkerier har startat företag i Polen och registrerat fordon där. En nyckelfaktor för det har varit lättillgänglig arbetskraft från tredje land, något Proffs har skrivit flera artiklar om.

Företag, som Girteka och Hegelmann har också baser i västra Polen vilket minskar effekterna av återvändandekravet för fordon som anges i EU:s mobilitetspaket.

När Zenonas Buivydas hos den litauiska åkeriföreningen ombads kommentera att åkerierna lämnar Polen, beklagar han de högre arbetskostnaderna som uppstått i de båda länderna. Minimilönerna för chaufförer i Litauen har blivit 65 procent högre än för den vanlige arbetaren och det menar han gör litauiska åkerier mindre konkurrenskraftiga.

Enligt Buivydas kommer minimilönen i Litauen att stiga även nästa år och eftersom minimilönen för lastbilschaufförer är knuten till det, kommer åkerierna att behöva betala motsvarande cirka 1 820 kronor mer för en normal arbetsmånad.

Buivydas säger att varken den polska eller den litauiska modellen är perfekt ingen kan anses bättre att tillämpa än den andra då båda Han avslutar: ”Eftersom det är troligt att våra polska grannar också kommer att höja minimilönen kommer det att innebära enorma kostnader för transportföretagen. Den enda skillnaden är att det som ska betalas till chaufförerna i dag just nu är något lägre än i Polen”, skriver Trans.info.