Ökad vikt på fordon som körs på alternativa drivmedel hindrar en snabbare övergång till sådana. Foto: Ylivdesign/Mostphotos. Ökad vikt på fordon som körs på alternativa drivmedel hindrar en snabbare övergång till sådana. Foto: Ylivdesign/Mostphotos.

Försöksverksamhet med tyngre lastbilar på B-körkort

Transportstyrelsen får av regeringen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där det blir möjligt att ansöka om att få köra tyngre lastbilar, som drivs av alternativa bränslen, på B-körkort. Transportföretagen välkomnar regeringens besked.

Regeringen har stor förståelse för att tyngden på vissa fordon kan vara ett hinder för en snabb grön omställning av transportbranschen.
– Med detta beslut underlättar vi elektrifieringen eftersom fler förare kommer att kunna köra tyngre elfordon, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Lätta lastbilar används i dag för ett stort antal godstransporter, till exempel för paketleveranser. Omställningen av dessa transporter behöver påskyndas och där är elektrifieringen är en viktig del.

Ett hinder är att till exempel el- eller gasdrift kan medföra en ökad vikt på lastbilen som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Detta försvårar en snabb elektrifiering eftersom det dels råder brist på förare med C-körkort, dels innebär ökade kostnader att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort.

Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att deras förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kilo, men inte 4 250 kilo.

Uppdraget ska redovisas senast den 8 mars 2024.

Transportföretagen har tidigare krävt en höjning av viktgränsen för B-körkort från 3,5 ton till 4,25 ton om man kör på el eller biogas. Infrastrukturminister Andreas Carlson har lyssnat till detta.

I dag finns det över 600 000 lätta lastbilar i Sverige och antalet fortsätter att öka. EU-kommissionen har i sitt förslag till nytt körkortsdirektiv föreslagit att en förare som har haft B-körkort i två år ska få framföra ett fordon upp till 4,25 ton, i stället som dagens 3,5. Ett undantag för reglerna finns redan i flera EU-länder som exempelvis Tyskland och är viktigt för den gröna omställningen inom transportsektorn.

Från Transportföretagens sida har man sedan tidigare uppmärksammat såväl förre infrastrukturministern Tomas Eneroth som sittande infrastrukturminister Andreas Carlson om att även Sverige ska ansöka om undantag, detta då det kommer dröja innan EU-direktivet börjar att gälla. Under torsdagen meddelade Carlson att han hörsammat Transportföretagens begäran genom att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet på B-körkort. Uppdraget ska redovisas senast den 8 mars 2024 och välkomnas av Transportföretagen.

Transportföretagen har drivit på i frågan då batterier väger mycket och stjäl lastkapacitet. I dagsläget krävs det fler fordon för att transportera samma mängd gods om de drivs på el eller biogas. Alternativet är att man måste investera i tyngre lastbilar, men då har det alltså krävts C-körkort. Detta i ett läge där det råder en akut brist på förare med tyngre behörigheter.

Transportföretagen välkomnar således regeringens besked.
– Förslaget är inte minst viktigt för den gröna omställningen inom transportsektorn. Nu väntar vi med spänning på att regeringen ska fortsätta underlätta densamma. Här kommer en utbyggd laddinfrastruktur vara en viktig del, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef.