Om förslaget går igenom kan det bli mycket dyrare att bedriva åkeri, menar Raluca Marian, IRU director EU Advocacy. Om förslaget går igenom kan det bli mycket dyrare att bedriva åkeri, menar Raluca Marian, IRU director EU Advocacy.

EU-förslag: Trailers och släpvagnar ska omfattas av eurovinjetten

EU-kommissionens förslag som lades fram den 4 maj går ut på att även trailers och släpvagnar ska omfattas av eurovinjettdirektivet. Syftet är att stimulera produktionen och användningen av mer energieffektiva släp och trailers. Förslaget har inte tagits väl emot av IRU.

Medlemsstater med vägavgifter måste införliva de nya eurovinjettreglerna som publicerades 2022 senast den 25 mars 2024. Det nuvarande systemet gör det möjligt för medlemsstaterna att basera sina avgifter för infrastruktur enligt euroklassen för motorfordon, men efter mars 2024 ska det baseras på CO₂-prestanda och vara obligatoriskt.

Med förslaget hoppas EU-kommissionen kunna stimulera produktion och användning av mer energieffektiva släpvagnar och trailers. Dock kommer detta inte att tillämpas förrän från och med den 1 juli 2030.

Raluca Marian, IRU director EU Advocacy, säger att: ”Transportbranschen hade högre förväntningar på förslaget.”

Hon pekar på att det nuvarande ramverket för eurovinjetten riskerar redan att allvarligt höja användar- och externa kostnader för tunga lastbilar vilket framgår av den tyska regeringens utkast till genomförandeplaner där avgifterna nästan kommer att fördubblas och då har man inte räknat med det nu föreslagna tillägget. Raluca Marian igen: ”Det här är oacceptabelt. eurovinjettändringen 2022 visar tydligt att införandet av CO₂-relaterade avgifter inte bör tas ut av profitörer.”

Att ovanpå detta lägga till trailers och släpvagnar gör också systemen ännu mer komplicerat, anser Marian och tillägger: ”De föreslagna ändringarna kan också bli administrativt betungande för förare och transportörer. Lagstiftarna måste hitta lösningar för att minimera den administrativa bördan som är förknippad med den upprepade registreringen av fordonskombinationer hos vägtullar.”

Slutligen säger Raluca Marian att kombinationen av 2022 års ändringar av eurovinjettdirektivet i kombination med det nya förslaget, kan innebära att många euro 6-fordon som för närvarande anses vara den renaste tekniken i eurovinjett, kommer att hamna i mycket mindre gynnsamma kategorier 2024. Lagstiftare bör inte tillåta detta för att hända.

Kommissionens förslag ligger nu hos rådet och Europaparlamentet. Om de inte antar texten vid första eller andra behandlingen, kommer man att behöva träffas för att ta fram ett nytt förslag.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-05 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Energieffektiva Släp EU Euro 6 Eurovinjett IRU Klimatomställning Miljö Släpvagnar Trailers Vägavgift