Eurovinjett

Listar alla artiklar taggade med: Eurovinjett

Foto: Göran Rosengren, arkiv

Utredning föreslår kilometerskatt för lastbilar

Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har lämnat över sina förslag till regeringen. Den föreslår att det införs en kilometerskatt för lastbilar, en avståndsbaserad skatt som ska differentieras beroende på lastbilens miljöegenskaper och var den kör någonstans. Lägre i glesbygd, högre i storstäderna.
Regeringen har inte gjort något större väsen av att utredningen nu är klar, däremot har Transportföretagen uppmärksammat det.