Att förhandla sig till ett lägre belopp med hänvisning till att åkeriet är litet, fungerar inte i Sverige. Att förhandla sig till ett lägre belopp med hänvisning till att åkeriet är litet, fungerar inte i Sverige.

120 000 kronor i sanktionsavgift för polskt åkeri

När kontrollplats Karleby i Västerås bemannas onsdagen den 26 april, dröjer det inte länge innan lastbilsekipage blir stående på platsen i väntan på att sanktionsavgifter ska betalas. Bilinspektören: ”Transportfusket ter sig oändligt." Ett polskt ekipage klampas när åkeriet, flera gånger, misslyckas med att överföra sanktionsavgiften.

På onsdagsförmiddagen vinkas, bland många andra, ett polskt trailerekipage in för kontroll. Ekipaget som körs av en polsk förare är tomt då godset nyss lossats på ett livsmedelslager i Västerås. Varorna kom från skånska Åstorp och därmed är det en cabotagetransport.

Trots att det inte längre är en nyhet att förare från andra länder som kör nationella transporter i Sverige måste kunna visa upp en utstationeringsdeklaration antingen fysiskt eller via mobiltelefonen, fortsätter brister i detta att återkomma.

Den aktuella föraren visar förvisso upp en utstationeringsdeklaration, men den är utgången sedan sommaren 2022. Förarens chef förklarar för bilinspektör Roger Ogemar att föraren visst är anmäld utstationerad, men för att skicka den aktuella deklarationen måste chefen åka till kontoret.

Sedan kontrolleras fraktsedlarna. Fraktsedeln på den inkommande internationella lasten gör gällande att ha kommit från Tjeckien.
– Men fordonets färdskrivare visar inga tecken på att ha varit i Tjeckien, säger Ogemar.
Då fraktsedeln saknar uppgifter om godsets övertagandeadress i Polen varifrån fordonet utgått ifrån, beslutas det om en sanktionsavgift för otillåtet cabotage om 60 000 kronor.

Efter någon timme kommer föraren med en utstationeringsdeklaration som är helt i sin ordning – nästan.
– Det visar sig att deklarationens giltighetstid påbörjas medan vi utför kontrollen, alltså efter att vi frågat efter den, säger Ogemar.
Således var föraren inte anmäld som utstationerad då han utförde cabotagetransporten i Sverigeföraren vilket leder till ytterligare en sanktionsavgift på 60 000 kronor.

Det slutar emellertid inte med det eftersom föraren inte har kännedom om att han måste markera landskod när en landsgräns passeras. Det ger föraren böter om 4 000 kronor.

När det är dags för åkeriet att betala påbörjas den ofta förekommande diskussionen om priset.
– Ett återkommande argument som framförs är att åkeriet är så litet varför de vill betala ett lägre belopp, men så fungerar det inte i Sverige, säger Ogemar.

När prisdiskussionen nått vägs ände, skickas tre betallänkar till åkeriet som inte lyckas betala via någon av dessa. När åkeriet till slut inser att de har en betalningsbegränsning på sitt betalkort, har banken i Polen stängt och lastbilen blir därmed klampad på kontrollplatsen.

Dagen efter görs ytterligare försök att betala varav två misslyckas och först vid det sjätte försöket har man ordnat allt med banken och ekipaget kan låsas upp.
– Vid det här laget har föraren missat lastningstiden i Stockholm, men det ska kosta att fuska i Sverige, avslutar bilinspektör Roger Ogemar.