Om man utför otillåtet cabotage med denna typ av ekipage kan det bli mer komplicerat än om det varit endast en dragbil med trailer. Om man utför otillåtet cabotage med denna typ av ekipage kan det bli mer komplicerat än om det varit endast en dragbil med trailer.

120 000 kronor i sanktionsavgift för finsk transportör

Under en samverkanskontroll i Västerås påträffades många oegentligheter. Bland de få tunga fordon som hanns med att kontrolleras, fann man överlast, otillåtet cabotage och brott mot utstationeringsdirektivet. Högsta sanktionsavgiften som utfärdades gick till en finsk transportör.

En större trafikinsats ägde under vecka 12 rum i Västerås och genomfördes av Enköpingspolisen tillsammans med Tullen och Kronofogden. Västerås yrkestrafikgrupp representerades av bilinspektörerna Roger Ogemar och Jonas Nordin. Hela insatsen blev lyckad för samtliga deltagande myndigheter. Även fem tunga fordon kontrollerades under kvällen och landade i överlast, otillåtet cabotage och brott mot utstationeringsdirektivet.

Kvällens högsta sanktionsavgift, 120 000 kronor, delas ut till en finsk speditör. Den rysktalande föraren framförde ett estländskt ekipage i speditörens regi.
– Han sorterade fraktsedlarna som om han blandade en kortlek och fick till slut ingen ordning på något alls varför vi kontaktades speditören för att reda ut resorna, säger Roger Ogemar.

Föraren uppvisade påtagliga brister i kunskaperna om hur man dokumenterar registreringsnummer och adresser på fraktsedlarna. Först när förarens egna anteckningar påträffades gick det att få grepp om resorna. Förare uppvisar ogärna, helst aldrig, sina egna anteckningar om resorna, erfar Ogemar.
– Anteckningarna visade att föraren utfört ett par cabotagetransporter utan att ha rätt till det eftersom dokumentationen lämnade allt att önska beträffande de inkommande transporterna, säger Ogemar.
När utstationeringsdeklarationen efterfrågas, kan föraren endast visa upp en som var utgången redan i januari.

När speditören ska informeras om att bristerna ger en sanktionsavgift på 120 000 kronor, vill de inte tala med Ogemar.
– Så snart jag presenterade mig lade de på luren och därmed åkte klampen fram, säger Ogemar.

Dagen efter tar speditören kontakt och önskar då betala för att få loss godset och under eftermiddagen kommer också pengarna.
– Men då ekipaget var en lastbil med dolly och trailer var det inte bara att koppla av släpet. en traktor fick rekvireras från Västerås för att lossa godset som en annan lastbil fick komma och hämta. Det går att ställa till det för sig och det hade ju varit bättre om de gjort rätt från början, avslutar Roger Ogemar.