Den 16 februari stoppas bland annat detta fordon i Ystads hamn på väg ut ur landet. ADR-etiketten på bilen hintar om att föraren känner till att det är farligt gods, men det är också allt. Den 16 februari stoppas bland annat detta fordon i Ystads hamn på väg ut ur landet. ADR-etiketten på bilen hintar om att föraren känner till att det är farligt gods, men det är också allt.

Olagliga transporter av litiumjonbatterier oroar

Kustbevakningen i södra Sverige har under det senaste halvåret och framför allt under de senaste arbetspassen upplevt stora problem med begagnade litiumjonbatterier från elbilar som kommer från Norge och ska till Östeuropa. En bakomliggande orsak till de många batterierna kan vara att de norska elfordonen nu blivit så gamla att de måste bytas ut. Transporterna utgör en fara på såväl vägarna som ombord på färjorna.

Batterierna som fortfarande har en hög kapacitet, är eftertraktade för lagring av energi från exempelvis solpaneler. Priset för dessa begagnade batterier ligger på mellan 40 000 – 70 000 norska kronor per styck.

Litiumjonbatterier från elbilar är klassade som farligt gods klass 9 och ett enda batteri kan väga så mycket som runt 350 – 450 kilo. Det innebär att ett enda batteri resulterar i en fullvärdig ADR transport och därmed måste samtliga alla ADR regler följas.
Transporterna av de begagnade batterierna kringgärdas av flera olika problem. Bland annat att man mörkar att det är farligt gods, struntar i de orangea skyltarna på fordonet, ingen medförd ADR-utrustning, etiketter saknas liksom dokument och när transporten går med färja anmäls inte det farliga godset till rederiet.

Detta är ett snabbt växande problem och kan leda till stora olyckor om ett av alla dessa batterier skulle få en termisk rusning. Skulle något sådant hända ombord på ett fartyg kan det få förödande konsekvenser.

Vi talar med farligt godsinspektör Jonna Ström som bekräftar att dessa transporter är ett snabbt ökande problem.
– Vi stöter på förare som saknar farligt godsutbildning och påstår att de inte har en aning om att batterierna är klassade som farligt gods. Om de känner till det, mörkas det, säger Jonna Ström.

Batterierna transporteras i både tunga och lätta lastbilar. Ibland är de inplastade, i bästa fall har spännband använts, men även många helt obandade påträffas. De vare sig lastsäkras eller förpackas enligt ADR-reglerna. I Norge kan litiumjonbatterier köpas över disk på norska bilskrotar vilket väcker ytterligare frågor – är batteriet oskadat eller inte.

På MSB:s hemsida läser vi vad som gäller för transport av litiumbatterier och det skiljer sig mellan begagnade hela och dito skadade. De begagnade litiumjonbatterierna Kustbevakningen träffar på åtföljs inte heller av något dokument som visar i vilken kondition dessa är i.
– Vi hade önskat att det funnits någon form av krav på professionell inspektionsrapport som skulle följa med de begagnade elbilsbatterierna, och att de inte alls får transporteras innan en sådan inspektion gjorts. I nuläget har vi ingen aning om det är hela fungerande elbilsbatterier eller om de är skadade, säger Jonna Ström.

Hon hämtar ett exempel från den 16 februari då de kontrollerade en lätt lastbil i Ystad som skulle åka med färjan till Polen.
– Den var lastad med tre litiumjonbatterier från Norge med en sammanlagd vikt på cirka 900 kilo vilket gjorde transporten med god marginal till en fullvärdig ADR-transport som räknat i poäng landade på 2 700. Trots detta saknades allt som krävs enligt ADR-regelverket varför den bilen stoppades för fortsatt färd, säger Jonna Ström.
Vår fråga om vad som har hänt vidare med fordonet får inget svar eftersom vare sig föraren eller hans chef svarar på Kustbevakningens samtal.

Då antalet av dessa transporter ökar, har Kustbevakningen i södra Sverige gått ut med information till andra regioner och myndigheter i både Sverige och Norge för att uppmärksamma även dem på problemet.

Förutom att dessa felaktigt utförda transporter inte får följa med på ett fartyg, körs de långa sträckor på våra vägar och då bryter mot regelverket för farligt gods på väg, varför det är viktigt att även polisens vägkontrollanter är uppmärksamma på dessa transporter.

Förvisso delvis inplastad och med i alla fall en etikett, men utan lastsäkring. Vad händer om detta fordon på väg från Norge får sladd i halkan – kommer pallen att stå kvar?
Här har man i alla fall gjort vissa ansträngningar, men åter lämnar emballaget en hel del att önska.
Inplastade, men helt utan märkning och lastsäkringen lämnar utrymme för kritik.