Ny fordonskampanj – Omställningen är på väg

Igår lanserade Mobility Sweden, Transportföretagen och MRF (Motorbranschens Riksförbund) kampanjen ”Omställningen är på väg”. Över tid har motorfordonen utvecklats och anpassats efter hur samhället förändrats. På så sätt har de under lång tid haft en självklar plats i Sverige och i människors vardag. Just nu är fordonsindustrin inne i en grön omställning och jobbar för att minska sitt avtryck på klimatet.

Kampanjen kommer pågå under hela året och tar sikte på omställningen, samt syftar till att synliggöra nyttan med de olika fordonsslagen personbilen, lätta lastbilen, tunga lastbilen och bussen.

Det här är ett sätt att uppmärksamma vikten av fordonen och nyttan av dem i samhället, säger Emmi Antonsson, chef för kommunikation och samhällskontakter på Mobility Sweden.
– Omställningen driver teknikutvecklingen, nyindustrialisering, moderniserar fordonsflottan och skapar nya jobb. Samtidigt visar vi också att på att resan mot ett hållbart Sverige utan fossila utsläpp är i full gång, säger hon.

Idag måste vi ta alla chanser att fortsätta minska vår klimatpåverkan, säger Anders Östberg, kommunikationschef på MRF.
– Elektrifieringen är vägen framåt för hela fordonsflottan både för personbilar och transporter. Motorbranschen är redo att genomföra den stora omställningen tillsammans med alla oss som använder bilar, åker buss eller utnyttjar andra typer av transporter, säger han.

Kampanjen kommer att pågå under hela året och synliggör nyttan av personbilen, lätta lastbilen, tunga lastbilen och bussen. Kampanjen har en egen webbplats med information om de olika fordonsslagen. På webbplatsen finns tävlingsmoment som vem som helst kan delta i. Där går det även att läsa vittnesmål från personer som använder de olika fordonsslagen.