Att den ordinarie veckovilan inte ska tas ut i lastbilshytten har sociala förtecken. En syn som denna är inget ovanligt att kontrollanterna möts av. När dessutom inte hygien och annat kan skötas på ett bra sätt, bidrar det till misären. Att den ordinarie veckovilan inte ska tas ut i lastbilshytten har sociala förtecken. En syn som denna är inget ovanligt att kontrollanterna möts av. När dessutom inte hygien och annat kan skötas på ett bra sätt, bidrar det till misären.

Polisen kontrollerar veckovila i hytten – inom lagens ramar

I slutet av förra året sprids information om att poliser och bilinspektörer gör fel när de kontrollerar var chaufförer har tagit sina ordinarie veckovilor. Enligt informationen skulle det krävas att förarna nära nog tas på bar gärning med att tillbringa den ordinarie veckovilan i hytten och några dokument eller bevis skulle kontrollanterna inte kunna begära av förarna.

Vi tar kontakt med bilinspektör Roger Ogemar tillika nationell utbildare. Gör den svenska polisen fel när de vill se bevis på var den ordinarie veckovilan tillbringats? Han inleder med att redogöra för Transportstyrelsens hållning i saken vilket är att kontrollanterna behöver ett erkännande från föraren om att han tillbringat vilan i hytten.
– Vi har ett arbetssätt som gör det möjligt för oss att på flera olika sätt komma fram till om det är sanningen vi får höra eller inte, säger Ogemar.

Vissa förklaringar polisen får höra faller ganska snabbt på sin orimlighet. Det är framför allt när föraren hävdar att ha blivit hämtad av en vän som kör honom i timmar både fram och tillbaka som utsagorna haltar.
– Under den ordinarie veckovilan som oftast är just 45 timmar när vi kontrollerar fordonet, får föraren inte sitta och åka bil mellan där han ska bo och lastbilen. Det räknas som annat arbete vilket måste markeras enligt art 34.2 i EU 165/2014.
För en tid sedan publicerade vi just ett sådant ärende.

I EU-kommissionens styrdokument står det att det inte finns något hinder att kontrollera veckovilorna som föregår kontrolldagen.
– Det framgår även att vi får besluta om sanktionsavgifter i de fall föraren erkänner även om företaget inte erkänner, säger Roger Ogemar.

I de fall polisen misstänker, men inte kan konstatera överträdelsen, uppmuntras de att begära ömsesidig assistans.
– Det tolkar vi som att gälla även hjälp från företaget likväl som andra myndigheter. Kort sagt, om vi har starka skäl att misstänka överträdelse kan vi begära fler bevis från företaget enligt Art 36.3 i EU 165/2014 . I de flesta fall kommer alltid en bokningsbekräftelse som gör det möjligt för oss att kontrollera vidare. I flera av dessa fall hittills har bokningen avbokats innan vistelsen ägt rum och då landar ärendet, säger Roger Ogemar.

Ogemar ser möjliga anledningar till informationen om att polisen skulle göra fel vid dessa kontroller.
– Bland annat att man missar att frågan från början var att vissa länder inte ville att vi skulle kunna kontrollera veckovilor som redan varit och att vi bara skulle kunna kontrollera vilan just när föraren tar ut den. Detta har EU-kommissionen i sitt förtydligande nu klargjort att vi får göra, säger Ogemar.

Kontrollanterna kan av föraren kräva det som ryms inom artikel 34.2 i EU 165/2014.
– Det är arbetsgivarens ansvar och här ser vi att många blandar ihop det för sig och tror, eftersom vi stoppar fordonet, att föraren inte får lämna platsen och rapporteras för det inträffade. Så är det inte. Föraren är fri att lämna platsen närhelst han vill. Däremot stannar fordonet och godset tills företaget gjort rätt för sig, säger Ogemar.

Anledningen till att man inte får spendera den ordinarie veckovilan i hytten har sociala förtecken. Många förare tvingas bo veckovis i hytten för att arbeta utomlands och företaget har insett att förtjänsten blir mindre om man måste bekosta ett vettigt boende för föraren då han inte drar in pengar till företaget.
– Vem skulle vilja tillbringa all sin fritid under flera veckor i exempelvis en smutsig och ofräsch verkstad utan att ha råd att sköta sin hygien, säger Ogemar.

När vi frågar Transportstyrelsen om något sanktionsärende för ordinarie veckovila i hytten har överklagats, får vi veta att så har skett. Det har överklagats ändå upp till förvaltningsrätten som då har gått på Transportstyrelsens linje.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-02 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör EU Klampning Mobilitetspaketet Ordinarie veckovila Polis Sanktionsavgift Transportstyrelsen