Elektrifieringen av transporter kan tvinga förare att bli olagliga med dagens regelverk för kör- och vilotider. Elektrifieringen av transporter kan tvinga förare att bli olagliga med dagens regelverk för kör- och vilotider.

Elektrifierade transporter behöver justerade kör- och vilotider

Transportföretagen uppmärksammar bland andra EU-kommissionen på att det krävs förändringar i kör- och vilotidsregelverket för att inte förhindra elektrifieringen av lastbilstransporterna. 

Dagens kör- och vilotidsregler är utformade för en transportsektor där förbränningsmotorn är den klart dominerande, men i takt med att transporterna elektrifieras kan förarna hamna i situationer där de tvingas bli olagliga.

För att elektrifiera transporterna krävs inte endast tillgång till en fungerande laddinfrastruktur. Även kör- och vilotiderna för yrkestrafiken behöver justeras. Tillsammans med Mobility Sweden, har Transportföretagen tagit fram förslag till förändringar av regelverket.

Dagen kör- och vilotider tillåter en sammanhängande körtid av 4,5 timmar, men den som kör ellastbil kan bli tvungen att köra längre för att komma till närmaste laddstation för att körupplägget ska kunna hållas. Transportföretagen och Mobility Sweden föreslår att, förutsatt att inte trafiksäkerheten åsidosätts, föraren få köra till nästa laddstation även om körtiden innan rast överskrids.

Vid behöv ska föraren även kunna avbryta pågående rast om laddningen av fordonet kräver att föraren agerar. Den avbrutna rasten ska återupptas efter avbrott tills föraren fått sin fulla rast.
– Vi föreslår även att en förare måste kunna avbryta en pågående dygnsvila på samma sätt som gäller för på- och avkörning av färja och tåg, säger Maria Lindh, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Anledningen till det är att ett fordon som laddas i samband med dygnsvila inte ska blockera laddplatsen då fordonet är fulladdat.
– Vi tycker ju att det är ganska självklart egentligen, men dagens regelverk skulle inte tillåta det. Det är viktigt att regelverket inte sätter käppar i hjulen eller försvårar en elektrifiering av lastbilstransporterna, avslutar Maria Lindh.

Transportföretagens och Mobility Swedens förslag till förordningsändringar finner du här.