Statistik över fordonsåret 2022 presenteras av Mobility Sweden. 2030-sekretariatets Mattias Goldmann analyserar och blickar framåt. Källa: Mobility Sweden. Statistik över fordonsåret 2022 presenteras av Mobility Sweden. 2030-sekretariatets Mattias Goldmann analyserar och blickar framåt. Källa: Mobility Sweden.

Eldrift det nya normala – men ta inte omställningen för given

2022 blev laddbart det nya normala, med 56 procent av nybilsmarknaden mot 45 procent året innan. Rena elbilar står för 33 procent. Andelen laddbara lätta lastbilar nästan fördubblades, från 7,5 procent till 14,5 procent, medan bara knappt 3 procent av de tunga lastbilarna var eldrivna. Bland bussarna minskade andelen eldrivna från 25 till 21 procent enligt statistik från Mobility Sweden.

En snabb omställning av nya fordon till eldrift är avgörande för att nå 2030-målet, men omställningen kan inte tas för given säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.
– Att regeringen med två dagars varsel avskaffade bonusen för elbilar, gasbilar och laddhybrider den 8 november innebär höjda priser, särskilt för privatleasing där också stigande räntor spelar in. Utan ny stimulans blir resultatet en ovälkommen comeback för bensinbilen, säger han.

Laddbart stod i december för 75 procent av de totala nyregistreringarna, varav rena elbilar stod för 51 procent. Men 2030-sekretariatet bedömer att detta är en engångsfaktor förklarad av rusningen att få en elbil med premie.

På helårsbasis stod eldrift för 33,0 procent av nybilsregistreringen, följt av laddhybrider 23,1 procent, bensin 21,9 procent, diesel 11,5 procent och elhybrid 8,9 procent. Etanolbilarna stod år 2022 för 0,7 procent av nybilsmarknaden, upp från 0,5 procent året innan, medan gasbilarna backade något, från 0,5 till 0,4 procent.

Hållbara, förnybara drivmedel är en viktig del av omställningen och därför är det bekymmersamt att andelarna är så låga, fortsätter Mattias Goldmann.
– Därtill blir marknaden för inhemsk produktion av biodrivmedel för begränsad, om få bilar som är gjorda för dem säljs och om reduktionsplikten snabbt sänks i enlighet med vad Tidöavtalet anger, säger han.

Totalt registrerades 288 003 nya personbilar under 2022, ned från 301 006 under 2021. 2030-sekretariatet bedömer att nybilsmarknaden minskar år 2023, med högre räntor, sämre ekonomi och avskaffad klimatbonus. Det är dock inte enbart negativt, poängterar 2030-sekretariatet.

Förhoppningen är att fler blir mobilister som smart sätter samman sina resmönster där alltifrån bilpool till kollektivtrafik och mikromobilitet ingår.
– En sådan ökad effektivitet är bra för plånboken och underlättar för Sverige att nå 2030-målet, avslutar Mattias Goldmann.