Yrkesvux viktig för transportsektorns kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv har nu lanserat rapporten ”Yrkesvux som jobbmotor”. Den bärande tanken i rapporten är att yrkesvux i större utsträckning än idag ska dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov. Transportföretagen har varit delaktig i arbetet med rapporten – ett arbete som har koppling till den utredning som nu tillsatts för att se över yrkesvux. 

När rapporten lanserades, var Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, en av talarna. Han belyste den stora betydelsen vuxenutbildningen har för transportsektorns nuvarande och framtida rekryteringsbehov.
– Vuxenutbildningen måste utvecklas både sett till kvantitet som kvalitet, säger Caj Luoma.

Utredningen som tillsatts av regeringen ska senast den i februari 2024 lämna in sina förslag om hur vuxenutbildningen kan och ska utvecklas.
– Vi har länge jobbat för att fler platser inom yrkesvux ska riktas till transportsektorn. Nu kompletterar vi det arbetet med att nära följa utredningen och därför är det glädjande att vi redan har en dialog igång med utredaren, avslutar Caj Luoma.