Genrebild. Genrebild.

Dalsjöfors Kött: ”Vi har haft möte med de ansvariga”

När FJJ Logistiks tillstånd av Transportstyrelsen dras in med omedelbar verkan ses fordon fortfarande ute på vägarna. Eftersom beställaransvaret gäller i alla led, kontaktar vi Skånemejerier och Dalsjöfors Kött för att höra hur de ser på sin roll i detta. ”Vi har därför haft möte med ansvariga för att säkerställa att de snabbt åtgärdar dessa brister”, säger Dalsjöfors Kött.

Den 24 oktober kunde vi berätta att FJJ Logistik AB i Ystad fått tillståndet indraget. Företaget olämpligförklarades och tre personer olämpligförklarades samtidigt. Vi försökte nå dessa personer utan resultat. Olämpligförklaringarna gäller per omgående även om beslutet senare överklagas.

FJJ Logistik ansökte hos förvaltningsrätten om inhibering av att beslutet ska gälla omgående, men den 28 oktober får de avslag med motiveringen: ”… anser att de omständigheter som hittills har framkommit i målet inte utgör tillräckliga skäl för att förordna att Transportstyrelsens beslut tills vidare inte ska gälla. Yrkandet om inhibition ska därmed avslås.”

I samband med att artikeln publiceras görs vi uppmärksamma på att fordon som omfattas av Transportstyrelsens beslut ändå ses rulla.

Eftersom beställaransvaret idag gäller i alla led, vill vi höra hur Skånemejerier och Dalsjöfors Kött resonerar kring sitt ansvar.

Vi når Skånemejeriers transportchef, men några frågor vill han inte besvara på telefon utan ber oss mejla frågorna. När svaret väl kommer är det kort: ”Vi får avstå från att ge en kommentar.”

Dalsjöfors Kött har däremot agerat och vi får ett samlat svar på hur situationen ser ut just nu.
Som en ledande aktör inom svensk livsmedelsindustri, har KLS ett ansvar att säkerställa att våra anlitade åkerier följer de regelverk som finns uppsatta för åkerinäringen. Det har nyligen kommit till vår kännedom att vår transportpartner Roger Eriksson Transport & Spedition AB haft brister i sin verksamhet och vi har därför haft möte med ansvariga för att säkerställa att de snabbt åtgärdar dessa brister och hittar lösningar för att vi på KLS ska kunna fortsätta verksamheten på de produktionsanläggningar som berörs.”

Dalsjöfors Kött har även fått in uppgifter som visar att fordonen nu körs under bolag med gällande trafiktillstånd, men vill samtidigt få detta helt verifierat och vill återkoppla senare.