Foto: Transportstyrelsen (genre). Foto: Transportstyrelsen (genre).

Slutkört för FJJ Logistik AB

FJJ Logistik AB i Ystad har förlorat sitt tillstånd samt olämpligförklarats. Detsamma gäller den trafikansvarige och två andra personer i styrelsen. Företaget har vid upprepade tillfällen dragit på sig sanktioner på grund av allvarliga överträdelser av kör- och vilotider, hantering av färdskrivare och förarkort.

Utöver ett stort antal överträdelser som skett över lång tid, har företagets fordon ett antal gånger påträffats med körning på annans förarkort. Senaste kontrollen visade 89 sådana tillfällen. Bland annat har det vid kontroll konstaterats att två styrelseledamöters förarkort har använts av andra förare vid upprepade tillfällen.

Vid samma kontroll har företaget sanktionerats för 650 tillfällen då det körts utan förarkort eller för att kortet används felaktigt. Företaget har inte heller skickat in alla uppgifter uppgifter till Transportstyrelsen som de ska.

Det är andra gången FJJ Logistik får sin trafikansvarig olämpligförklarad. Den senaste trafikansvarige har dessutom tidigare varit olämpligförklarad på grund av missförhållanden i ett annat åkeri. När spärrtiden löpt ut, har han alltså återkommit för att nu ännu en gång olämpligförklaras.

FJJ Logistik har redan 2020 figurerat i en tillsyn hos Transportstyrelsen som då gjorde en företagskontroll under september och oktober vilket renderade i en sanktionsavgift om 100 000 kronor för samma typ av överträdelser som det senaste beslutet tar upp. De förbättringar FJJ Logistik utlovat, har inte lett till det bättre varför Transportstyrelsen sätter ner foten.

Den 10 oktober 2022 dras tillståndet in och trafikansvarig jämte två andra styrelsemedlemmar olämpligförklaras fram till och med den 9 oktober 2027. Beslutet gäller per omgående även om det senare överklagas.

Vi har försökt komma i kontakt med de tre olämpligförklarade personerna utan framgång.

Två av de olämpligförklarade bedriver verksamhet i andra transportrelaterade företag. I samband med beslutet har Transportstyrelsen påbörjat utredningar av dessa också.