Foto @Pixabay. Foto @Pixabay.

Åkerier lämnar in ett formellt klagomål mot Tyrolen till EU-kommissionen

Insatser för miljön faller ofta inte i god jord. Nu är det nattkörningsförbudet för lastbilar i Tyrolen som upprör. Tyska och tjeckiska vägtransportförbund har lämnat in formella klagomål till EU-kommissionen angående körförbudet i Tyrolen. Körförbudet gäller under nattetid. De hävdar att åtgärden är onödig, förhindrar den fria rörligheten för varor och ökar luftföroreningarna.

Både det tyska förbundet för logistik och vägtransport (BGL) och det tjeckiska vägtransportförbundet (Česmad Bohemia) har lämnat in ett formellt klagomål till Europeiska kommissionen för att rapportera brott mot EU-lagstiftningen.

Förbunden anser att körförbudet under natten i Tyrolen orsakar allvarliga och onödiga störningar i vägtransporter som färdas genom den transalpina korridoren.

BGL har granskat nattförbudet för lastbilskörning på motorväg A12 som har gällt sedan januari 2021. Som BGL ser det, utgör åtgärden en massiv begränsning av den grundläggande principen för EU:s fria rörlighet för varor som garanteras av EU:s fördrag. Inntal Autobahn är den viktigaste vägförbindelsen mellan Tyskland och Italien. Nattkörningsförbudet är en oproportionerlig åtgärd som avsevärt påverkar ekonomins intressen, konstaterar organisationen.

Även om det tidigare nämnda förbudet infördes för att förbättra luftkvaliteten, är effekten precis den motsatta, betonar BGL: ”Den drastiska minskningen av det öppna tidsfönstret för godstransporter på väg till dagsljus leder till onödiga trafikstockningar och har en negativ inverkan på både bränsleförbrukning och luftkvalitet på grund av konstgjorda trafikstockningar.”

Dessutom hävdas det att nattkörningsförbudet diskriminerar transportföretag som är baserade utanför den centrala delen av Tyrolen eftersom endast företag som lastar eller lossar i denna zon är undantagna från nattkörningsförbudet.

Česmad Bohemia tillägger att transittrafikföretag inte kan undvika nattkörningsförbudet ens genom att använda de senaste lågutsläppslastbilarna, och ”därför är detta förbud särskilt drastiskt”.

De enda tillåtna undantagen, som inkluderar helt elektriska fordon, vätebränslecellsteknik eller naturgasdrivna lastbilar, räcker inte för tunga kommersiella transporter.

EU-kommissionen har 12 månader på sig att undersöka de formella klagomålen.

Det tyska förbundet tillade att det övervägde att lämna in ett formellt klagomål till Europeiska kommissionen mot andra åtgärder som vidtagits av de tyrolska myndigheterna, såsom sektoriella körförbud och blockkontroller.

Länder och organisationer har protesterat mot nattkörningsförbudet ända sedan de första planerna om det dök upp. Åtskilliga skrivelser med krav, två juridiska yttranden beställda av Bolzanos handelskammare, såväl som hot om rättsliga åtgärder från italienska föreningar, har alla gjorts.

Men hittills har kommissionen avvisat överklaganden om att hantera problemet och insisterar på att länderna som gränsar till Brennerpasset måste lösa problemet med lastbilstransit tillsammans, avslutar trans.info.