Brennerpasset

Listar alla artiklar taggade med: Brennerpasset

Åkerier lämnar in ett formellt klagomål mot Tyrolen till EU-kommissionen

Insatser för miljön faller ofta inte i god jord. Nu är det nattkörningsförbudet för lastbilar i Tyrolen som upprör. Tyska och tjeckiska vägtransportförbund har lämnat in formella klagomål till EU-kommissionen angående körförbudet i Tyrolen. Körförbudet gäller under nattetid. De hävdar att åtgärden är onödig, förhindrar den fria rörligheten för varor och ökar luftföroreningarna.

Europeiska transport- och logistikindustrin uppmanar EU-kommissionens ordförande att vidta åtgärder mot Österrike

Österrikes policy att begränsa godstransporter på väg i Tyrolen hindrar alltmer möjligheten att tillhandahålla tjänster och transportera varor genom en av de viktigaste transitkorridorerna i EU, Brennerpasset, med cirka 7 000 lastbilsrörelser per dag.