En av Scanias ellastbilar. Foto: Scania, Proffs/arkiv. En av Scanias ellastbilar. Foto: Scania, Proffs/arkiv.

Näringsministern besöker Scania

Fredagen den 8 juli besökte näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) Södertälje för ett verksamhetsbesök på Scania för att se arbetet med den gröna omställningen.

På plats i Södertälje träffar näringsministern representanter från ledningen och anställda för samtal om näringslivets gröna omställning och bolagets planer för bland annat elektrifiering av fordon.

Vi talar med näringsministern som berättar att han kört tre olika eldrivna Scaniafordon däribland en elbuss.
– Jag blev väldigt imponerad, nästan frälst, säger han till oss.

Att Scania och andra fordonstillverkare satsar på den gröna omställningen är det inte tu tal om, men vi frågar näringsministern om han såg vad det är för transportörer som står utanför chassiporten med gods in och som ska lasta gods ut. Transportörer som ligger en bra bit från den gröna omställning Scania själv driver.
– Jo, men Scania har åsikter om det. Den delen har politiken ett ansvar för och vi ser nu att det går åt rätt håll med klampningar och Europas högsta sanktionsavgift för otillåtet cabotage, säger Thorwaldsson.

Samtalet blir inte mycket längre eftersom han måste vidare, men han har några avslutande ord.
– Förut var konkurrenskraftig eldrift hos kommersiella fordon något i framtiden, men det är det inte längre. Framtiden är här och nu, avslutar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.