Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons, båda från moderaterna. Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons, båda från moderaterna.

Stora hål i regeringens infrastrukturplan

Infrastrukturplanen riskerar underfinansiering

Både Moderaterna och Stockholms Handelskammare ser att det dels görs fel prioriteringar i planen och dels att projekten med hänvisning till den höga inflationen, redan är underfinansierade.

Nyligen publicerade vi hur regeringens historiska satsning med 881 miljarder kronor till Sveriges infrastruktur ska fördelas. Kritiken kommer tämligen omedelbart. Trots enorma belopp och många välkomna satsningar riskerar infrastrukturplanen att bli en besvikelse eftersom regeringen inte klarar av att prioritera basinfrastrukturen och släppa tanken på höghastighetståg, säger Carl Bergkvist på Stockholms Handelskammare.

Det är den höga inflationen Sverige just nu upplever, på över 7 procent, som Stockholms Handelskammare menar borde få regeringen att pausa planerna på ett höghastighetståg.

Moderaterna håller med om att prioriteringen av ett höghastighetståg inte är ekonomiskt hållbar. Ska Stockholm även framöver vara en konkurrenskraftig region krävs investeringar som förkortar restider i vardagen, både för att ta sig till och från jobbet och för att få livspusslet att gå ihop. Inte höghastighetståg som sparar lite tid för ett fåtal, säger Moderaterna.

Men enligt både Moderaterna och Stockholms Handelskammare, fortsätter regeringen att mata ”gökungen” (höghastighetståget) i den nationella infrastrukturplanen.

Sverige måste klara av basunderhållet av vägar och järnvägar innan vi ens funderar på fantasiprojekt, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert med inriktning på infrastruktur på Stockholms Handelskammare. Moderaternas Irene Svenonius (M) tycker att prestigeprojekt trycker ut viktig och prioriterad infrastruktur riskerar att skada Stockholm och Sveriges konkurrenskraft.

Det här är en politik för politiker och inte för pendlarna.
– Regeringen underfinansierar behoven av underhåll på järnvägen med 29 miljarder och tar inte höjd för att kostnaderna för underhållsarbeten har ökat i genomsnitt med 50 procent. Samtidigt skjuter man framför sig en skuld på järnväg och väg kommande år med uppemot 100 miljarder, säger Kristoffer Tamsons (M) trafikregionråd i Region Stockholm.

Stockholms Handelskammares Carl Bergkvist avrundar.
– Vid sidan av de uppenbara problemen är det välkommet att regeringen prioriterar flera viktiga stockholmssatsningar, däribland fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala samt Tvärförbindelse Södertörn. Dessutom är det mycket positivt att regeringen tillsätter en utredning om hur man ska kunna ta sig Arlanda på rimligt sätt till rimlig peng, säger han.

Carl Bergkvist, Stockholms Handelskammare.
Carl Bergkvist, Stockholms Handelskammare.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-17 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Moderaterna Regeringen Socialdemokraterna Stockholms Handleskammare Svenska Vägar