Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Tillståndsindragning och olämpligförklaring för (ö)kända Västeråsåkeriet

Återkommande fordonsbrister, körning på annans förarkort, kör- och vilotidsöverträdelser, listan kan göras lång, men nu har Transportstyrelsen satt ner foten och drar in företagets tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och två personer olämpligförklaras.

Vi har skrivit flera artiklar om Västerås Tungtrafik Service AB, tätt knutet till Västerås Thermo Transport AB (i konkurs 2021). Vi har även tidigare talat med representanter för åkeriet som då har angett olika orsaker till bristerna, men att dessa skulle rättas till och inte återkomma. Så blev inte fallet.

Västerås Tungtrafik Service och de två personerna får inte bedriva yrkesmässig trafik fram till och med den 24 februari 2027.

För företagets del är det körning med annans förarkort som är dominerande samt körning utan förarkort och att diagramblad använts felaktigt eller inte alls. Därefter följer kör- och vilotidsöverträdelser. Företaget har vid flera tillfällen av Transportstyrelsen påförts sanktionsavgifter. Även fordonsbrister har rapporterats.

I beslutet noteras även att det i minst tre olika polisrapporter angivits att en olämpligförklarad person med anknytning till HVF Transport (i konkurs 2017), agerar som chef eller arbetsgivare under perioden 20 november 2020 och 26 januari 2021 trots pågående olämplighetstid.

Förarbristerna handlar om flera kör- och vilotidsöverträdelser, flera hastighetsöverträdelser samt underlåtenhet att använda bälte.

En av dem som olämpligförklaras förekommer i Polisens belastningsregister med bland annat körning med annans förarkort samt i ett danskt ärende om människosmuggling, det vill säga ”underlättande av olaglig inresa eller vistelse” augusti 2015. Personen har även anknytning till LDS Transport AB (konkurs 2019) och leder trafikverksamheten när Transportstyrelsens beslut nu fattas.

Västerås Thermo Transport uppvisar samma brister som Västerås Tungtrafik Service och när företaget går i konkurs 2021, framgår det i konkursförvaltarberättelsen att samma person med anknytning till HVF Transport har varit anställd, men i praktiken fungerat som vd trots pågående olämpligförklaring.

Kopplingen mellan Västerås Tungtrafik Service och Västerås Thermo Transport är fastställd och dessa, precis som LDT Transport, har en historik av ett stort antal styrelseändringar varje år liksom nya aktieägare, något som Transportstyrelsen finner anmärkningsvärt för åkerier av sådan storlek.

Den andra personen som olämpligförklaras har ”som ensam aktieägare och styrelseledamot en unikt ledande ställning i företaget” och har således ansvar för de överträdelser Västerås Tungtrafik Service gjort sig skyldiga till enligt ovan. Personen har tidigare haft en ledande ställning i Västerås Thermo Transport som innan konkursen hade betalningssvårigheter med skatter och avgifter. Omfattande skulder vid konkursens inledande har kunnat kopplas till personen då denne ledde företaget som inte har fullgjort sina skyldigheter till det allmänna i form av skatter och avgifter.

Beslutet fattades den 25 februari och en överklagan måste inkomma inom tre veckor från det datumet. Vi har via kanaler vi tidigare använt då vi varit i kontakt med företrädare för åkeriet försökt få kontakt för en kommentar, men någon återkoppling sker inte.

Vill du läsa fler artiklar om åkeriet/åkerierna, gör du det här.