Är det här framtidens lantbruk - om inget görs? Är det här framtidens lantbruk - om inget görs?

LRF vill ha nollskatt på diesel direkt

På tisdagen den 19 april presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens vårändringsbudget. Den innehöll bland annat full återbetalning av dieselskatt under perioden 1 juli 2022-30 juni 2023 samt 50 miljoner på att utveckla biogasen. "Det här är två förslag som LRF länge har drivit på, så det är positivt men vi saknar helt den stora bilden. Återbetalningen måste ske från och med årsskiftet så att vårbruket kommer med. De här åtgärderna räcker inte på långa vägar för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Kriget i Ukraina har satt svensk livsmedelsproduktion under hård press. För svenska bönder har kostnadsökningarna skenat till cirka 9 miljarder kronor baserat på helåret. LRF har under fem månaderna haft en tät dialog med regeringen i frågan och kommit med flera konkreta förslag på hur regeringen kan hantera den utsatta situation som Sveriges bönder har hamnat i.

Den 14 februari presenterade regeringen ett miljardpaket, men tio dagar senare invaderades Ukraina av Ryssland och priserna fortsatte att skena. Ett av LRFs förslag har varit nollskatt på diesel. Den punkten blev också en del i vårändringsbudgeten, men inte i den omfattning som LRF hade önskat.

Det är positivt att de har tagit till sig av våra medlemmars situation, även om vi anser att det ekonomiska läget är så akut att nollskatten borde införas retroaktivt från årsskiftet för att säkra vårbruket, säger Palle Borgström.

Även biogasfrågan har varit en fråga som LRF under flera år har haft på agendan, för att helt enkelt minska beroendet av fossiler och import av bränsle. Att regeringen flyttar 50 miljoner från biogasstödet till gödselgasstödet för 2022 är också ett steg i rätt riktning.

Potentialen för biogas från gödsel är stor, men det behövs ett långsiktigt gödselgasstöd så att de som just nu funderar på att bygga anläggningar på sina gårdar vågar ta beslut om investering, fortsätter Palle Borgström.
– För att göra det seriöst räcker inte 50 miljoner. Finansministern var tydlig med att regeringen tittar på ytterligare åtgärder för lantbruket, tillsammans med riksdagspartierna. Vi förväntar oss ett mycket större helhetsgrepp från politiken för att vi ska kunna fortsätta ha hållbar matproduktion i Sverige även i framtiden. Säger han.

Regeringen har visserligen satsat en miljard på lantbruket.
– Men se på Finland, där satsar finska regeringen 3 miljarder trots att de är nästan hälften så få som i Sverige och har färre magar att mätta, säger Palle Borgström.

 LRFs förbundsordförande Palle Borgström saknade helhetslösningen när finansministern presenterade vårändringsbudgeten. Foto: LRF.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström saknade helhetslösningen när finansministern presenterade vårändringsbudgeten. Foto: LRF.